Cykelstien mellem Hornslet og Aarhus. Den røde linje angiver nyanlæg, mens den blå linje er eksisterende cykelstier.

Cykelstien mellem Hornslet og Aarhus. Den røde linje angiver nyanlæg, mens den blå linje er eksisterende cykelstier.

Supercykelsti fra Løgten til Aarhus

Ny cykelsti forbinder Aarhus og Syddjurs kommuner

Af
Af Kim Skovrup Andersen

En ny stiforbindelse mellem Løgten og Hornslet skal øge trafiksikkerheden for såvel cyklister som bilister.
Flere trygge trafikanter og flere pendlere, som vælger cyklen. Det er formålet med en ny, offentlig cykelsti mellem Løgten i den nordlige ende af Aarhus Kommune og Hornslet i den sydlige ende af Syddjurs Kommune.

Samarbejdsprojekt

Projektet er del af et samarbejdsprojekt mellem Aarhus og Syddjurs kommuner. Kommunerne samarbejder om at forbedre mulighederne for at pendle mellem Hornslet og Aarhus via Løgten. Der er allerede i dag ubrudte stiforbindelser fra Løgten ind til Aarhus C.

Flere cykelpendlere

Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, håber, at den nye cykelsti vil få flere pendlere til at cykle.
”Hidtil har det været utrygt for både cyklister og bilister at færdes på ruten, men med en særskilt cykelsti øger vi trygheden. Det betyder forhåbentligt, at endnu flere af de mange borgere, der hver dag pendler mellem vores to kommuner, vælger at cykle,” siger han i en pressemeddelelse.
I Syddjurs Kommune ser man frem til, at den nye cykelsti bliver en realitet.
Formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune Per Dalgaard siger:

Tages i brug til efteråret

”Jeg er sikker på, at rigtig mange borgere i Hornslet deler min glæde over, at den samlede cykelsti fra Hornslet til Løgten over kommunegrænsen nu bliver fuldført. En sammenhængende stiforbindelse fra Hornslet helt til Aarhus har længe været et stort ønske. På Syddjurs' side er vi næsten færdige, og jeg glæder mig til at se stien blive taget i brug i efteråret.”
Den statslige cykelpulje støtter det samlede projekt med 2,1 millioner kroner

Publiceret 09 July 2015 09:00