På www.laerforlivet.dk kan du finde et ansøgningsskema, hvis du vil være mentor for 10-13-årige. Foto: Lær for Livet.

På www.laerforlivet.dk kan du finde et ansøgningsskema, hvis du vil være mentor for 10-13-årige. Foto: Lær for Livet.

Anbragte børn:

Mentorer efterlyses

Projektet ’Lær for Livet’ efterlyser ressourcestærke voksne i Aarhus, som har lyst til at hjælpe med lektielæsning

Af
Louise Nyvang Burmeister

For første gang får anbragte børn i Aarhus Kommune mulighed for at få en mentor gennem projektet 'Lær for Livet'.
Det forudsætter dog, at frivillige melder sig til tjansen.
Direktøren for 'Lær for livet', der sidste år skaffede mentorer til 100 anbragte børn og unge på landsplan, forklarer, at det især er ressourcestærke og bogligt interesserede personer, de søger.
“Man skal være en voksen, der har bøger i reolen og læser avis. Man behøver ikke at have en fem-årig uddannelse, men man skal have lyst til at lave lektier sammen med barnet og lyst til at lave alment dannende aktiviteter, såsom at tage en tur på museum eller snakke om, hvad der sker i Syrien. Man skal være rollemodel uden for systemet,” forklarer Illa Westrup Stephensen.
Som frivillig mentor skal man tilbringe tid sammen med de 10-13-årige, som projektet henvender sig til, tre-fire gange om måneden.
“Det er vigtigt, at det er et stabilt forløb, og man skal helst have intention om at være mentor et års tid. Men man skal selvfølgelig også have mulighed for at tage af sted på ferie i længere tid,” siger direktøren.
Anbragte børn klarer sig generelt dårligere i skolen, og det skal projektet ændre på.
“De anbragte børn har samme begavelse, men bakser med nogle andre problemer, som går ud over deres skolegang. Hvis der ikke er ro på bagsmækken, er det svært at finde ro i skolen. Men hvis man skal bryde den negative sociale arv, så er uddannelse nøglen,” forklarer Illa Westrup Stephensen.

Kommunal pose penge

Projektet Lær for Livet er først og fremmest støttet af Egmont Fonden, mens Aarhus Kommune supplerer med 60.000 kroner pr. barn over seks år.
I øjeblikket er der 11 deltagende børn i Aarhus.
“Mentor-tankegangen er god. Børnene får mulighed for at få stabilitet og bliver trukket ind i et godt netværk. Det, tror jeg på, vil forhindre, at børnenes baggrund bliver en hæmsko for at få uddannelse og job,” siger Thomas Medom (SF) der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
På sigt kan projektet blive udbredt til flere børn.
“Hvis der viser sig gode resultater, så er det noget, vi vil arbejde videre med,” siger Thomas Medom.

Fem-seks voksne søges

Først og fremmest mangler projektet dog fem-seks frivillige mentorer.
Det har dog været svært for 'Lær for Livet' at finde mentorer i Aarhus.
“Måske fordi vi også gerne vil appellere til nogle, som normalt ikke melder sig som frivillige. Det kan være både ingeniører, revisorer og bibliotekarer. Alle er selvfølgelig velkomne,” siger direktøren.
Personer, som melder sig som mentorer, skal til samtale og herefter på et todages intro-kursus, før de kan kalde sig 'Lær for Livet'-mentorer.

null

Publiceret 23 June 2015 11:00