Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

Kan Todbjerg–Mejlby Sogn komme under Syddjurs Kommunes vinger?

Åbent brev til borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune

Af Jørgen Steen Hansen, Todbjerg:

"Aarhus Kommune har afholdt Høringsmøde den 9.6.2015 og har dermed overholdt sin demokratiske forpligtigelse. Vi var ca. 300 deltagere i Høringen i Aarhus Rådhushal, hvoraf ca. 2/3 var modstandere af planerne og resten for. Vi var rigtig mange, der oplevede Høringen som et nødvendigt forum, der var indkaldt med meget kort varsel, og hvor indtrykket var, at beslutningen var taget på forhånd.
Der var mange indlæg for og i mod, men fra Todbjerg området var vi nogle der oplevede, at der ikke var afsat tilstrækkelig tid til de tilmeldte indlæg, og de blev derved skåret meget af.
Flere oplevede desuden en arrogance og nedladenhed fra en enkelt byrådspolitikker: "gode indlæg, men nogle var følelsesladede" - og fra tilhængere af Lufthavnen: "I ved ikke, hvad I taler om, hold jer til det i ved noget om"  og  "på Djursland bor der ca. 29.000 hoveder – de fleste fiskehoveder".
Udtalelserne står de enkelte inde for.
Økonomiudvalget kunne desværre kun acceptere, en tidsmæssig overskridelse på 10 minutter. En halv time var ikke muligt, da udvalgsmødet skulle starte klokken 21.30. Udvalget besluttede, at sende Lufthavssagen videre til behandling i Byrådet onsdag 17.6.2015 med indstilling om, at der træffes en principbeslutning om, at forsætte med en mulig etablering af ny storlufthavn ved Thomasminde.
Vi fik afleveret vores høringsindlæg, men blev vi hørt?  Bliver vi taget alvorlig i en så alvorlig sag? Måske er der mange i det nordvestlige del af Aarhus Kommune, der ikke længere føler sig velkomne i og som en aktiv og betydningsfuld del af Aarhus Kommune, da vi bor i et område som Kommunen og Midtjysk Erhvervsliv vil anvende til en Ny Storlufthavn. Er vi i vejen?
Området var indtil 1970 et selvstændigt Sogn bestående af byerne: Todbjerg, Mejlby, Hårup, Lindå, Balle, Bendstrup og Grøttrup, men blev i 1970 sammenlagt med Aarhus Kommune, og mange havde gerne set, at vi var blevet en del af Rosenholm Kommune.
Jeg vil derfor spørge de to borgmestre, om I vil indgå i seriøse og konstruktive drøftelser, hvis et flertal af beboerne i det gamle Todbjerg–Mejlby Sogn ønsker, at komme "under Syddjurs Kommunes vinger", så vi kan bevare Tirstrup Lufthavn - og en Ny Storlufthavn ved Thomasminde for evigt er død, så vi i området kan ligge 40 års usikkerhed bag os.
Desuden vil det enestående landskab med Todbjerg Bakke og Tårn, Lindå Høje og Bals Høje være i mere landskabsmæssig harmoni med Syddjurs Kommunes enestående landskab."

Publiceret 13 June 2015 13:41