Folketingsvalg - debat:

Stop tilstrømningen af asylansøgere

Af Gert Bjerregaard (V), folketingskandidat, medlem af Aarhus byråd, politisk ordfører

Det er vigtig at holde fokus på, at Danmark ikke kan rede hele verden og anerkende at regeringens ændringen i asylreglerne har ikke ændret på betingelserne for at få asyl. Ændringen betyder reelt, at en lille gruppe skal vente længere pa° at fa° familiesammenføring end ellers. Ændringen har haft betydning for 126 asylansøgere. 
I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark. Det er det højeste antal i mere end 15 a°r. Næsten alle ender med at fa° asyl – anerkendelsesprocenten i asylsager er steget fra 33 procent i 2011 til foreløbig 90 procent i 2015. Imens er udgifterne til asyl og familiesammen- føring tredoblet fra under 3 milliarder kroner i 2011 til over 9 milliarder kroner i 2015.
Mange forhold har betydning for tilstrømningen af asylansøgere til Danmark – herunder det samlede antal asylansøgere, der søger mod Europa, asylpraksis og økonomiske vilka°r i de enkelte lande. Regeringens mange lempelser af udlændingepolitikken har gjort Danmark markant mere attraktivt for asylansøgere. Alene afskaffelsen af starthjælpen, optjenings- princippet pa° børnecheck med videre har betydet, at en familie med tre børn, der fa°r asyl, modtager 10.000 kroner mere hver ma°ned i offentlige ydelser end før regeringsskiftet. Dermed har regeringen aktivt øget asyltilstrømningen og medvirket til, at Danmark er det land i EU, der modtager femteflest asylansøgere set i forhold til indbyggertal. I 2011 la° Danmark nummer 10.
Derfor er det også nødvendigt at hasteindkalde Folketinget med henblik på at få fremsat de første lovforslag, som skal gøre opholdsvilkårene for asylansøgere mindre attraktive allerede til sommer.
 
 

Publiceret 09 June 2015 13:00