Offentlig høring om ny bane mellem Hovedgård og Hasselager

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

I forbindelse med realiseringen af Timemodellen mellem de største byer i Danmark går Banedanmark nu i gang med at VVM(Vurdering af Virkninger på Miljøet )-undersøge en ny jernbaneforbindelse mellem Hovedgård og Hasselager, og i den forbindelse gennemføres den første af to offentlige høringer fra 8. juni til 8. august 2015.

Projektet bliver på teknisk niveau undersøgt i en VVM-undersøgelse, og der afholdes derfor nu en offentlig idéfasehøring om projektet:

"Vi holder den offentlige høring for, at alle interesserede kan give deres besyv med, og således at vi kan få alle relevante forhold med i det videre undersøgelsesarbejde,” siger områdechef Martin Munk Hansen fra Banedanmark, i en pressemeddelelse,

Med den politiske aftale om Togfonden DK er det besluttet at realisere 'Timemodellen' – hvilket vil nedbringe rejsetiden til én time mellem blandt andre Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.

Når Timemodellen er realiseret, er der mulighed for at køre op til 250 km/t på den nye strækning mellem Hovedgård og Hasselager. Det betyder rejsetidsbesparelser for rejsende mellem Horsens og Aarhus. Den nye bane vil også kunne øge kapaciteten mellem Horsens og Aarhus, mindske trængslen på den eksisterende bane og give mulighed for flere afgange.To linjeføringer som oplæg til en debat

Trafikstyrelsen har i regi af Togfonden DK lavet en forundersøgelse med to løsningsforslag til linjeføringen for banen i en korridor omkring Solbjerg:

• Løsningsforslag 1: Forløber umiddelbart øst for Solbjerg og gennem Astrup, hvor den passerer vest om Astrup Kirke. Linjeføringen vil også passere tæt forbi landsbyerne Ravnholt og Tisset.

• Løsningsforslag 2: Forløber vest for Solbjerg og løber gennem færre byområder, men løber til gengæld over Solbjerg Sø på en jernbanebro.

De to linjeføringer skal ses som et oplæg til en debat. Linjeføringen er endnu ikke vedtaget, men er forslag, som idéfasehøringen kan tage udgangspunkt i. Den endelige linjeføring fastlægges først efter, at VVM-undersøgelsen er gennemført i løbet af 2017, og det vil være en politisk beslutning, hvilken linjeføring der vælges.Offentlig høring og borgermøder

Den første af to offentlige høringer om projektet begyndte 8. juni. Den første høring kaldes en idéfasehøring.

Alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder, myndigheder med flere kan i denne periode komme med kommentarer og ideer til, hvad der bør belyses, så flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Det kan være forslag til alternative løsninger, information om særlige forhold som Banedanmark skal være opmærksomme på, ideer til at begrænse påvirkninger af lokalområdet eller andre relevante ideer eller kommentarer.

Henvendelserne vil indgå i det videre arbejde i det omfang, de kan forbedre projektet inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer.

Hvis du vil henvende dig, kan du skrive til følgende e-mail:
Hovedgaard-hasselager@bane.dk

Alle skriftlige henvendelser skal fremsendes, så de er modtaget af Banedanmark senest den 8. august 2015.

Der vil også blive afholdt to borgermøder om projektet – et i Solbjerg og et i Grumstrup.

Her vil det være muligt at høre mere om projektet og stille spørgsmål. Tid og sted for borgermøderne er:

Den 24. juni klokken 19 (Dørene åbnes klokken 18.30) Grumstrup Forsamlingshus, Lundgårdevej 7 8732 Hovedgård

Den 25. juni klokken 19 (Dørene åbnes kl. 18.30) Solbjerg SkoleKærgårdsvej 4 8335 Solbjerg

Borgermøderne blev oprindeligt annonceret til at foregå den 16. og 17. juni, men er blevet flyttet på grund af det kommende folketingsvalg.

Banedanmark vil efter idéfasehøringen udarbejde et høringsnotat, der dokumenterer forløbet af idéfasehøringen. Den vil efterfølgende blive offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside.

Herefter vil Banedanmark foretage den indledende projektering, og projektet vil komme ud i en ny høring i årsskiftet 2016/2017, inden der udarbejdes et beslutningsgrundlag til politisk beslutning.

I henhold til den politiske aftale om Togfonden DK skal der træffes endelig beslutning om den nye bane Hovedgård - Hasselager i 2024, og det er derfor ikke afgjort, hvornår banen bliver bygget. Men med aftalen fra 28. maj 2014 om fremrykning af investeringer i Togfonden er der indlagt en mulighed for at opdatere VVM-undersøgelsen i 2021 med henblik på en politisk beslutning i 2022.

null

Publiceret 09 June 2015 15:00