AIDS-Fondet belønner to aarhusianere med priser

Forsker og frivillig fra Aarhus modtager priser fra AIDS-Fondet

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Der er hele to af AIDS-Fondets priser, som går til Aarhus. Henning Sællænder får hiv-prisen for sit mangeårige engagement i AktHIVhuset, og Thomas Aagaard Rasmussen fra Aarhus Universitetshospital modtager forskningsprisen.
Traditionen tro uddeler AIDS-Fondet en række priser til personer, organisationer, virksomheder og andre der har gjort en særlig indsats indenfor hiv og aids.
Henning Sællænder får hiv-prisen for sit mangeårige engagement.
Han har været smittet siden dengang, der ikke var nogen behandling at få. Han har været ved at dø, og han har fået livet tilbage.
Henning Sællænder har været med til at starte AktHIVhuset i Aarhus og ikke mindst Café Lone.
Han har siddet i husrådet, arrangeret foredrag, temaaftner og ageret gæstekok, når der var behov for det.
Han har undervist på hiv-skolen på Skejby, stillet op til foredrag og interview – ikke mindst når skoleklasser ville vide noget om hiv.
Da Henning Sællænder i sin tid kom i kombinationsbehandling, mistede han det meste af synet på grund af en nethindeløsning, hvor lægerne intet kunne stille op. Det har ikke begrænset ham. Han går til dans, rejser – og så er han blevet kunstmaler, og hans værker vækker dagligt stor glæde i AIDS-Fondets lokaler i Aarhus.
Thomas Aagaard Rasmussen er uddannet læge i 2006 ved Aarhus Universitet og har siden 2009 været tilknyttet Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Herfra har han været drivkraft bag en række kliniske hiv-forskningsprojekter.
Thomas Aagaard Rasmussen har sammen med en forskergruppe fra Aarhus gennemført et studie, som har vist, at et bestemt kræftmiddel kan tvinge skjulte hiv-celler frem, så man kan bekæmpe dem. Dermed har de taget et lille - men vigtigt - skridt på vejen mod en kur.
Pilotforsøget er en del af et større forskningsprojekt, der skal undersøge muligheder for at aktivere 'hvilende hiv-celler' og samtidig styrke immunforsvarets evne til at bekæmpe hiv ved hjælp af en vaccine.
Hiv kan skjule sig i CD4-cellerne, som er en vigtig del af immunforsvaret. CD4-cellerne er en slags vagtposter, der skal alarmere andre dele af immunforsvaret, som kan bekæmpe virus - de såkaldte dræber T-celler.
T-cellerne kan dog ikke se de hiv-celler, som skjuler sig indeni CD4-cellen, og derfor kan de ikke bekæmpe det.
Thomas Aagaard Rasmussens forskning er internationalt anerkendt som værende blandt den mest avancerede forskning på området, hvilket har medført adskillige præsentationer på verdens førende hiv-konferencer.

null

Publiceret 09 June 2015 15:00