DEBAT:

Langkær og de unge skal også have en fremtid

Af
Kim Qvist

Socialdemokratisk Folketingskandidat i Aarhus Vest Elstedvej 105

Lystrup

8200 Aarhus N

Vi har gode gymnasier i Aarhus, og jeg vil gerne, at der fortsat er moderne undervisning af høj kvalitet og rettet mod omverdenen. Det skal krydres med et højere fagligt niveau bl.a. i matematik og naturvidenskab. Dertil skal samarbejdet mellem lærer og elever styrkes især på grundforløbet.
Vi skal dog passe på ikke at fortsætte med at tale en anden god og vigtig uddannelse ned, nemlig de mange muligheder der ligger på erhvervsskolerne, Danmark og Aarhus mangler kvalificeret håndværkere, og det bliver ikke mindre i fremtiden, derfor skal vi stimulere de unge til også at kigge efter erhvervsskolernes mange tilbud.
Tilbage til de unge som vælger gymnasiet, de skal mødes med studieparathed og adgangskrav på mindst 2 i dansk og matematik. Måtte karakterkravet komme op på 4 eller 7 som nogen ønsker, har det fatale konsekvenser for rigtigt mange unge, og enkelte gymnasier må simpelthen lukke. Hvis karakterkravet 7 bliver fremtiden, betyder det, at 4 ud af 10 elever ikke kan starte på en gymnasial uddannelse. Og i særlige områder vil det være op til 6 ud af 10. Tænk hvad det f.eks. ville betyde for Langkær Gymnasium i Tilst? Det betyder, at unge fra bl.a. uddannelsesfremmede hjem bliver udelukket. Og det vil forstærke den negative sociale arv. De mange mønsterbrydere som faktisk får en gymnasial uddannelse og læser videre i dag, er altså ikke en del af den fremtid, måtte vi sætte for høje karakterkrav. Det skaber i mit verdensbillede en skævvridning i det ellers homogene kongerige. Det er jeg imod.

null

Publiceret 01 June 2015 09:30