S-ministre på ko-besøg i Aarhus

Nicolai Wammen (S) og Dan Jørgensen (S) besøgte lørdag Aabrinken Kogræsserforening

Af
Louise Nyvang Burmeister

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) besøgte lørdag Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening, hvor 32 aarhusianere er gået sammen om at købe andele i fire økologiske køer.
Foreningen er blevet til i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune i bestræbelserne på at skabe et folkeligt engagement i driften af de kommunalt ejede naturarealer.
 En idé, som Nicolai Wammen gerne vil udbrede til Forsvaret.
"Det er på alle måder en unik model, hvor man på én og samme tid både passer godt på naturen, samtidig med at vi sikrer gode forhold for vores dyr. Forsvaret er jo en af Danmarks største jordbesiddere, og hvis forsvaret kan kopiere succesen fra Aarhus, vil det stort skridt for både natur og dyrevelfærd. Helt konkret vil jeg se på, om vi kan udnytte de mange øvelsesterræner og skydebaner, Forsvaret råder over, bedre og dermed være med til at skabe et grønnere forsvar og et grønnere Danmark," siger Nicolai Wammen i en pressemeddelelse.
Fødevareminister Dan Jørgensen er også begejstret for "Aarhus-modellen"
"For at nå vores mål om at fordoble de økologiske arealer, som er det mest ambitiøse i vesten, er der behov for nytænkning. Her er Aarhus-modellen et fantastisk eksempel, og med regeringens seneste økologiplan styrker vi samarbejdet mellem ministerierne med en lang række nye tværgående initiativer, så det offentlige kan komme op i den økologiske Superliga," siger Dan Jørgensen i en pressemeddelelsen.
Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, (S) er glad for den nationale interesse:
"Projektet i Aabrinken har været en indlysende succes, både for køerne og for deres andelshavere, og mange flere aarhusianere brænder for at have en deleko. Derfor er vi i øjeblikket er i færd med finde flere egnede kommunale jorder til græsningslaug, så de kan være klar næste forår", siger han i en pressemeddelelse.

null

Publiceret 01 June 2015 10:30