Bag rådhuskulisserne med Lars Boje:

Kan man virkelig det?

Af
Af Lars Boje (LA)

I min sidste klumme beskrev jeg, hvordan man var nødt til at agere taktisk for at få noget igennem. Denne gang vil jeg faktisk tage jer med helt fra starten. Jeg vil fortælle, hvad jeg gerne vil opnå, inden der overhovedet er stillet et forslag.
Det jeg vil opnå, er at forbedre arbejdsbetingelserne for  kommunalpolitikere i Aarhus. “Nå, det lyder da ikke som noget særligt til gavn for borgerne”, tænker du sikkert.
Muligvis tænker du også “ja ja, endnu en politiker, der vil rage til sig”.
Men jeg har nu 2000 anslag til at overbevise dig. Ser du, som kommunalpolitiker bliver man betegnet som fritidspolitiker. Det er altså forventeligt, at man har et arbejde ved siden af. Og her opstår problemet. For det giver en demokratisk skævvridning.
Jeg sidder p.t. som det eneste medlem i byrådet for Liberal Alliance. Derfor er jeg ordfører på samtlige sager, der kommer på dagsordenen.
Det bevirker, at jeg bruger 35-40 timer i snit på det politiske arbejde om ugen. Og så er der endda en del møder og arrangementer, som jeg ikke kan deltage i grundet mit normale arbejde. Jeg vil gerne her understrege, at jeg har en utrolig lydhør arbejdsplads, men der er selvfølgelig grænser for, hvad en arbejdsplads kan acceptere af fravær, og der er også en faglig professionel grænse for mig, da jeg skal kunne forsvare min ageren over for mine studerende og deres forældre.
Det er efter min opfattelse ikke rimeligt, at man på den måde bevidst kan udelukke visse partier fra deltagelse i det politiske arbejde. 
Resultatet er en række fordele til de partier, som har en rådmand (fuldtidspolitiker). Læg dertil en forvaltning, som stort set er toneangivende omkring politikudviklingen for Aarhus Kommune. Ja, så har man en god cocktail til et magtcenter, som herved kan undgå kritik eller modstand.
Kig godt på dette tal 18.000.000.000 kr. Det er det beløb, vi træffer beslutninger om. Jeg tror, at man som borger har lyst til, at der bliver stillet spørgsmål fra nogen, som ikke selv er fedtet ind i tingene som rådmænd? 
Derfor vil jeg stille forslag om, at hvert parti får tildelt midler svarende til en fuldtidspolitiker. Hvordan de enkelte partier vælger at fordele midlerne, bestemmer de selv. Ja, det vil kræve nogle ændringer, men det er muligt. Og nej, det handler ikke om at rage til sig. Jeg vil personligt gå væsentlig ned i løn. Noget jeg er villig til, for at kunne forvalte det tillidshverv jeg har fået mandat til af borgerne i Aarhus ordentligt.
Vil det så koste en masse millioner at indføre? Nej, ca. 1-2 mio. kr. Det, mener jeg ikke, er en høj pris for at sikre alle partier, som er repræsenteret i Byrådet, en mulighed for at repræsentere sine vælgere.
Jeg vil faktisk tro, at vi bruger mere på forplejning i kommunen. Og sagen er altså rimelig klar. Jeg vil hellere have mulighed for at arbejde for mit vederlag, end at skulle spise mig til det.  
 
 

null

Publiceret 07 May 2015 09:00