Fra venstre: Asger Larsen, næstformand i Viby Fællesråd og Lars Nikolajsen formand for fællesrådet. Arkivfoto

Fra venstre: Asger Larsen, næstformand i Viby Fællesråd og Lars Nikolajsen formand for fællesrådet. Arkivfoto

Vibys fremtid på tegnebrættet

Borgere i Viby er i gang med at planlægge byens fremtid

Af
Camilla Olesen

Det er svært at spå om fremtiden, men ind imellem kan man selv gøre en indsats for at påvirke den, og det er lige præcis det, en gruppe Viby-borgere har gjort.
Byrådspolitiker og Viby-borger, Camilla Fabricius (S) tog for nyligt initiativ til et møde med borgerne om Vibys fremtid.
“Årsagen til mødet kommer af, at det er gået op for mig i min tid i Teknik og Miljø, at man skal være i god tid, hvis man vil påvirke byen,” siger Camilla Fabricius.
På dagen blev borgerne delt ind i grupper, der diskuterede mobilitet, byrum, Viby Torv og grønne områder. Rune Kilden, der er byudvikler, var også inviteret med til mødet.
“Der kom mange rigtig gode diskussioner og forslag. Jeg skal have møde med planchefen Niels-Peter Mohr i maj og præsentere idéerne. Vi skal have en snak om, hvad der kan lade sig gøre,” siger Camilla Fabricius.

Trafik og grønne områder

Nogle af de helt konkrete punkter, der kom frem, er den tunge trafik omkring Viby Centrum, hvordan man kan lukke veje, så der bliver mere liv i området og tanker omkring, hvor nye Viby-borgere i fremtiden skal bo samt trafikken i Viby.
“Nu har vi talt om de overordnede temaer, og nu skal vi til at være mere konkrete. Først og fremmest handler det om trafiksituationen især omkring Viby Torv. Der er al for megen trafik, og på en eller anden måde, skal vi have det ledt væk. Her tænker vi blandt andet Letbanen ind - den er et vigtigt element,” siger Lars Nikolajsen, der er formand for Viby Fællesråd.
Derudover har fællesrådet nu sat ekstra fokus på, hvad man kan gøre ved de mange grønne områder i byen, så de bliver udnyttet og brugt på den rigtige måde.
“Vi skal have en mere konkret dialog med Camilla Fabricius nu, og i fællesrådet skal vi også til at arbejde endnu mere målrettet med planerne,” siger Lars Nikolajsen.
Foruden de lidt mere langsigtede og økonomisk tunge planer, der er kommet på bordet for Vibys fremtid, er en af de mere nemme og kortsigtede planer Viby Ugen.
Tanken er, at i hele uge 38 skal der skabes en række forskellige aktiviteter på for eksempel stadion, bibliotek og gymnasium.
“Vi har en del i støbeskeen, og vi er ved at få en lang række folk med på idéen,” fortæller Lars Nikolajsen.
Planen er også, at der skal være et debatmøde for alle Vibys borgere om, hvordan de gerne vil have, at Viby skal se ud i fremtiden, og hvad byen mangler.

null

Publiceret 01 May 2015 12:00