52 af de 252 folkeskolelærere, der ved skoleårets begyndelse var i betragtning til efteruddannelse, er faldet fra eller har valgt at udsætte forløbet.

52 af de 252 folkeskolelærere, der ved skoleårets begyndelse var i betragtning til efteruddannelse, er faldet fra eller har valgt at udsætte forløbet.

Lærere dropper ny efteruddannelse

22 procent af lærere, der er begyndt i efteruddannelse, falder fra eller udsætter forløb

Af
Louise Nyvang Burmeister

Nye tal viser, at 22 procent af de aarhusianske folkeskolelærere, der siden skoleårets begyndelse i august har været i kompetence-afklarende forløb, har forladt disse uden en opkvalificering.
56 ud af 256 lærere har udsat eller ikke gennemført det planlagte efteruddannelsesforløb, som skulle give dem papir på en kompetence til at undervise i de pågældende fag.
Det oplyser Aarhus Kommune.
Tallene bekymrer lærernes formand i Aarhus.
“Jeg er oprigtigt bekymret for, om vi kan nå at få lærerne uddannet i forhold til de mål, der er fremsat af regeringen,” siger Jesper Skorstengaard, der er formand for Århus Lærerforening.
Regeringen har som led i den nye folkeskolereform stillet krav om, at 95 procent af undervisningstimerne i 2020 skal varetages af en lærer med kompetence i faget (svarende til linjefag).
Delmålet for 2016 hedder 85 procent.
Lige nu ligger tallet for folkeskolerne i Aarhus Kommune på godt 70 procent.
“Det ser rigtigt svært ud at nå estimatet, når så mange lærere falder fra,” siger Jesper Skorstengaard.

Tiden mangler

Han hører fra flere lærere, at det er rammerne for uddannelsesforløbet, der forhindrer dem i at fuldføre. Selve uddannelsesforløbet, Kopra (Kompetenceudvikling i praksis), er godt opbygget.
“Projektet er rigtigt set, men det er mængden af tid afsat til det, der er problemet,” siger Jesper Skorstengaard.
Hos Aarhus Kommune forklarer sektionschef i Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Dennis Møller Hansen, at der er og vil være børnesygdomme, når man sætter et helt nyt forløb i søen.
“Det er svært. Ikke kun i Aarhus, men i hele regionen. Vi har en kæmpe udfordring med dels at sikre, at reformen implementeres og dels at hive lærerne ud af undervisningen for at give dem efteruddannelse. Det er et dilemma,” forklarer sektionschefen.
Han forklarer, at lærere generelt set er meget glade for Kopra-efteruddannelsen.
“Vi har spurgt dem, og de mener, at indholdet er godt. Udfordringen er at finde tiden til det,” siger Dennis Møller Hansen.

Kæmpestor udfordring

Han har svært ved at sige, om det er realistisk at nå målsætningen om, at 85 procent af undervisningen i 2016 skal være kompetence-dækket.
“Det er svært umiddelbart at sige. Nogle skoler er i mål. Andre skoler har langt igen. Det er en kæmpestor udfordring for kommunen generelt, netop fordi skolereformen samtidig skal implementeres. Men det er den enkelte skoleleders ansvar, at lærerne får de fornødne kompetencer, og det vil vi løbende følge op på,” siger Dennis Møller Hansen.

Kopra

Efteruddannelsesforløbet 'Kompetenceudvikling i praksis' (Kopra) er sammensat af VIA, Børn og Unge, Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening, FOA, BUPL og Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Publiceret 30 March 2015 09:00