Der var fejl i det høringsmateriale, som Aarhus Kommune udsendte i høringsfasen forud for etableringen af den nye bydel Nye syd for Elev.

Der var fejl i det høringsmateriale, som Aarhus Kommune udsendte i høringsfasen forud for etableringen af den nye bydel Nye syd for Elev.

Ny hørings-bommert:

En vej forsvandt

Kommunen har i flere tilfælde sendt fejlagtige kort i høring. Trods fejlene ser plan- chefen ingen grund til yderligere kontrol

Af
Louise Nyvang Burmeister

For nylig var der 168 huse i Tranbjerg, som ikke var at finde på kortmaterialet til høringen forud for en ny vejføring fra Bering til Beder.
Nu kommer det frem, at kommunen ligeledes i efteråret under den offentlige høring om nye vejforbindelser mellem Elev og Lystrup har brugt kort med fejl.
“Det er rigtig træls, at kommunen laver sådanne fejl. For så har vi borgere jo ikke mulighed for at forholde os til og kommentere på forslaget, som det egentligt ser ud,” siger Lennie Boesen, der bor på Stokbrovej i Elev og dermed bliver berørt af de nye vejforbindelser omkring Nye.
Kommunen beklager fejlene, men kan ikke garantere, at de ikke også vil forekomme i fremtiden.
“Vi gør os umage. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi bryder os ikke om fejl og heller ikke om, at borgerne bliver bekymrede over fejlene. Vi læser korrektur på hinandens arbejde for at mindske fejl, men der vil alligevel ske fejl, for vi har ikke en ambition om at være fejlfrie. Vi har ikke en ambition om, at det er noget, vi skal bruge så lang tid på, så der vil ske fejl,” siger Niels-Peter Mohr, der er planchef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Fejlene får lov at stå

Ingen af de to tilfælde har dog fået kommunen til at rette i det fremlagte materiale under høringen.
Det må embedsmændene ikke, oplyser planchefen.
“Vi kan ikke som embedsmænd gå ind og ændre i det, byrådet har vedtaget at lægge frem i en høringsfase. Det er byrådet, der skal gøre det. Men vi retter det, så den endelig vedtagelse af kommuneplantillægget bliver korrekt,” siger Niels-Peter Mohr.
Han har været i branchen i 25 år og har aldrig oplevet, at der har været en så stor fejl i et fremlagt høringsmateriale, at en høring har måttet gå om.
“Jeg har aldrig oplevet det. Men det skulle være, hvis der er noget decideret misvisende i forhold til det, høringen handler om. I Nye vil man for eksempel udvide et område med boliger. Ved en fejl er en cykelforbindelse forsvundet og en vej nedklassificeret til sti, men det er ikke en stor nok fejl til at lade en høring gå om,” oplyser Niels-Peter Mohr og tilføjer, at det vil være en rådmands-beslutning, hvis der skal laves ny høring.
Planchefen ærgrer sig over fejlene, men mener ikke, at kommunen kan gøre mere.
“Vi har ikke en kultur om, at vi skal være fejlfrie. Det er enormt vigtigt med forventningsafstemning på sådan et område. Hvis man bruger et år på at lave en ny lokalplan, skal vi så bruge en måned oven i det på at sikre, at der ikke er fejl? Det er ikke den kultur, vi har,” siger Niels-Peter Mohr.

Ekspert: Det er dårlig stil

Jørgen Møller, der er lektor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, finder det meget uheldigt, at kommunen laver sådanne fejl.
“Alt det materiale, der skal findes, bør selvfølgelig være opdateret, ellers udviser kommunen ikke rettidig omhu. Man har så mange dygtige ansatte i en så stor kommune, så det burde være muligt. Det er dårlig stil at sende materiale med fejl ud,” siger Jørgen Møller, der på Aalborg Universitet er med til at uddanne folk inden for landmåling og kortlægning.
Han opfordrer til, at materialet tjekkes en ekstra gang.
Ifølge hans vurdering er problemet med fejl i høringsmaterialer dog ikke udbredt.
“Jeg hører ikke om det. Men man skal altid være hamrende omhyggelig, ellers er det jo skidt for den demokratiske proces,” siger han.
Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø, har ingen kommentarer til sagen.

Publiceret 24 March 2015 12:00