DEBAT:

Aarhus styrker socialøkonomien

Af Hans Halvorsen (S) Medlem af Aarhus Byråd. Formand for Beskæftigelsesudvalget Esben L. Kullberg (S) Medlem af Aarhus Byråd. Medlem af Beskæftigelse

Autisme, sindslidelser, bevægehandicap eller noget helt fjerde er tit ingen hindring for et job. Alligevel er det ofte svært for mennesker, der af forskellige årsager har særlige behov, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det super godt, at et enigt Byråd netop har vedtaget, at Aarhus Kommune skal give den ekstra tand i forhold til at styrke vilkårene for socialøkonomiske virksomheder. Disse virksomheder er kendetegnet ved, at økonomisk bæredygtighed og socialt ansvar følges ad. Missionen er at skabe job til udsatte grupper. Og det er helt nødvendigt for at realisere visionen om det rummelige arbejdsmarked.
Byrådets beslutning betyder blandt andet, at kommunen løbende vil kortlægge det socialøkonomiske landskab, målrette information om blandt andet kommende udbud til socialøkonomiske virksomheder – på lige fod med andre, små og mellemstore virksomheder – og tage en forpligtende dialog med de leverandører, der vinder udbud, om mulighederne for at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Desuden skal magistratsafdelingerne informeres om mulighederne for at købe socialøkonomiske ydelser og varer.
Målet er, at vi får skabt et næringsrigt grundlag for socialøkonomien i Aarhus, så virksomhederne på sigt bliver stærke spillere ved kommunale udbud og indkøb. Det vil – sammen med de mange andre beskæftigelsesinitiativer –hjælpe marginaliserede mennesker ind i fællesskabet på arbejdspladserne, hvor de får mulighed for at bidrage og bruge sig selv. Der skal være plads til os alle på arbejdsmarkedet. 

Publiceret 24 March 2015 15:00