Heidi Printzen, formand for Christiansbjerg Fællesråd.

Heidi Printzen, formand for Christiansbjerg Fællesråd.

Stadig trafik-kaos i Aarhus N:

Fællesrådsformand efterlyser handling

Villa- og skolekvarter i det nordlige Aarhus kæmper mod en stor trafikbelastning. Fællesråd indkalder til møde

”Jeg er bange for, at det kun er et spørgsmål om tid, før der er nogen, der bliver slået ihjel i trafikken heroppe. Og jeg er specielt bange for, at det er børnene, det kommer til at gå ud over. Vi bliver nødt til at øge trafiksikkerheden for børnene i området.”
Så kontant er udmeldingen fra Heidi Printzen, der er formand for Christiansbjerg Fællesråd.
Fællesrådet blev dannet i april i 2014 netop på baggrund af trafiksituationen i området. En situation, som af mange opfattes som ren kaos på grund af en stor stigning af antallet af biler hver morgen og eftermiddag, især på Stavangergade og Katrinebjergvej i 8200-området.
Det er sket på grund af, at Langelandsgade blev spærret af for bilister i sommeren 2013 ved Stjernepladsen i det nordlige Aarhus. Herefter har en del bilister fundet en ny genvej. Den går ad Norges Allé og Stavangergade for at undgå at sidde i kø store kryds ved Nobelparken og universitetet.
Det har fået lokale borgere på Stavnagergade til at reagere - som Lokalavisen beskrev tilbage i december - for at få gjort noget ved det, men endnu er der ikke sket noget konkret.

Plan om ensretninger

“Vi har haft møde og det, der er foreslået fra kommunens side er en gennemførelse af kantstenen med bump på tværs af Stavangergade ved udkørsel til Brendstrupvej, et ekstra bump på vejen samt forskellige ensretninger i området, der vil gøre det kringlet for bilerne at komme rundt. Vi vil derudover foreslå kommunen at genåbne Langelandsgade i det tidsrum arbejdet med Letbanen på Randersvej foregår, for at tage noget af trykket af trafikken på Christiansbjerg. Men det bliver nok ikke nogen permanent løsning, da vi har fået at vide, at der vil komme et stoppested til Letbanen i bunden af Stjernepladsen, og det vil sandsynligvis betyde, at Langelandsgade næppe vil åbnes for bestandig,” siger formanden for Christiansbjerg Fællesråd.

Voldsomt belastet

En vej som Stavangergade er hårdt ramt og voldsomt belastet af trafik hver dag. Det har kommunens trafikmålinger vist, og ifølge flere beboere på Stavangergade har der været flere nær-ved ulykker. Derfor er der stor interesse for at få kastet lys over de trafikale udfordringer, der er her i området.”
Heidi Printzen har tidligere siddet i skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen som formand og kender til store trafikale udfordringer, der er i området.
Fællesrådet planer om at holde et møde med alle de interessenter, der måtte være.
”Til vores generalforsamling senere på foråret har vi planer om at invitere rådmanden Kristian Würtz,” siger Printzen og tilføjer:
“Kommunen har egentlig været imødekommende og lavet de målinger, vi har bedt om, men efterfølgende er der ikke sket så meget. “
Inden fællesrådet blev dannet, gik der nogle måneder, hvor trafikken blev diskuteret.
“Så nu har der været over et års dialog, og jeg synes snart gerne, der må ske noget. Vi mangler nogle svar på, hvordan hele området kommet til at se ud i fremtiden,” siger formanden.

Interessentmøde

Fællesrådets næste træk er at invitere til et interessentmøde for alle beboere, virksomheder og andre 9. april. Endnu er det ikke besluttet, hvor mødet skal holdes, men det vil snart blive meldt ud, lover fællesrådsformanden.
“Vi skal have styr på det trafikale kaos, der hersker i vores gader. Og vi skal have interessenterne aktiveret,” fastslår Heidi Printzen.

Sagen kort

Baggrunden for lukningen af Langelandsgade for indkørsel fra Stjernepladsen er sket som et led i den overordnede plan for trafikken i midtbyen. Heraf fremgår det, at Langelandsgade ikke skal være primær adgangsvej til den centrale midtby, og lukningen er ét af de tiltag, der er gjort for i stedet at lede trafikken ad de store indfaldsveje og Ringgaden.

Publiceret 18 March 2015 12:00