Fordobling af kvote 2-ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus

2.700 kvote 2-ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus blev det til i år.
Det er en fordobling i forhold til 2010, og det svarer til en fremgang på 7 procent i forhold til sidste år.
Af de i alt 2.700 ansøgninger har 1.166 af dem valgt erhvervsakademiet som deres førsteprioritet.
Beregningerne er baseret på data fra optagelse.dk den 15. marts 2015 og på akademiets egne registreringer af internationale ansøgere.
Erhvervsakademi Aarhus har fremgang på uddannelser til finansøkonom, finansbachelor, laborant, jordbrugsteknolog og it-teknolog, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget fra mellem 22 procent og op til 344 procent i forhold til sidste år.
Til gengæld er der tilbagegang på uddannelser som datamatiker og multimediedesigner.
Rektor Christian Mathiasen glæder sig over tallene.
”Det er positivt, at vi siden vores etablering har oplevet en uafbrudt og konstant ansøgerfremgang. Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori med praksis og uddanner unge til ansættelse i primært det private arbejdsmarked,” siger han i en pressemeddelelse.
Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse med i alt 541 ansøgere til den danske og engelsksprogede, internationale linje.
Næstmest søgt er multimediedesignuddannelsen med i alt 333 ansøgere og på tredjepladsen kommer finansøkonomuddannelsen med i alt 256 ansøgere.

null

Publiceret 16 March 2015 11:00