Formanden for Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev, Flemming Larsen, håber på et stort fremmøde til det kommende borgermøde. Arkivfoto

Formanden for Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev, Flemming Larsen, håber på et stort fremmøde til det kommende borgermøde. Arkivfoto

8520-borgere kaldes til trafikmøde

Ønsker fra lokale borgere sætter dagsorden for borgermøde om fremtidens trafik

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

For godt en måned siden bad Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev her i Lokalavisen læserne om konkrete ønsker til den fremtidige kollektive trafik i Lystrup og omegn.
De bliver nu taget op på et borgermøde i Elsted-Lystrup Beboerhus tirsdag 17. marts klokken 19.30.
“Vi har modtaget mange konkrete og gode indlæg,” siger formand for Fællesrådet Flemming Larsen og fortsætter:
“Mange er bekymrede for ventetiden, når letbanen skal passere overkørslerne på Høvej, Lystrupvej og Sønderskovvej. Der er også mange konkrete forslag til bussernes ruter i lokalområdet, og til hvordan de kan sno sig gennem og ud af området, så flest mulige kan få glæde af buskørslen.”
Flere spørgsmål går på takstsamarbejdet mellem de forskellige trafikselskaber, letbanetogenes indretning, rejsetid og hyppighed.
“Vi håber at få diskuteret synspunkterne på det kommende borgermøde i Elsted-Lystrup Beboerhus. Vi tror, at mødet vil løfte sløret for svaret på de mange nysgerrige spørgsmål om udbygning af letbanen, togenes og stationernes indretning,” siger Larsen.
I mødet deltager Claus Rehfeld Moshøj, der er direktør for Aarhus Letbane, Jens Erik Sørensen, direktør for Midttrafik og mobillitetschef i Aarhus Kommune, Mads Holm-Petersen.
Spørgsmålet er, om der tegner sig en fælles holdning i lokalområdet til den fremtidige busdrift.

Uforenelige synspunkter

“Det er klart, at der er synspunkter, der er indbyrdes uforenelige, men det er relevante kommentarer, vi har fået. Alle ved godt, at det er umuligt at løse opgaven optimalt for hver enkelt person på samme tid, “ siger Flemming Larsen.
Helt overordnet er der tre gennemgående emner: Hvordan sikres der transport inden for lokalområdet - specielt til letbane-stationerne, hvilke alternativer til letbanen bliver der ud af området, og hvor længe skal bilisterne fortsat vente ved baneoverskæringerne.
“Planerne for den kommende busdrift i Aarhus i tilknytning til letbanen skal udarbejdes og besluttes i løbet af 2015. Borgermødet vil derfor give lokalområdet en optimal mulighed for at øve indflydelse på den kommende drift,” siger Flemming Larsen.
Han håber på, at mange vil deltage i mødet og bidrage med konstruktive spørgsmål og forslag til den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i området, når letbanen er etableret. De endelige beslutninger og de nødvendige kompromisser skal besluttes i trafikselskaberne og i kommunen. Her kan det kun være en fordel, hvis synspunkterne i området er tydeligt markeret.

Letbanen kommer til at få stor indflydelse på trafikken, når den står klar.

Letbanen kommer til at få stor indflydelse på trafikken, når den står klar.

null

Publiceret 16 March 2015 09:00