To forslag kæmper om placeringen af et nyt Højbjerg Bibliotek.

To forslag kæmper om placeringen af et nyt Højbjerg Bibliotek.

Lokal arbejdsgruppe:

“Vores forslag har tabt på forhånd”

Kommunen beskyldes for forskelsbehandling af to forslag til nyt Højbjerg Bibliotek

Af
Louise Nyvang Burmeister

To forslag er i spil, når det gælder byggeri og placering af et nyt Højbjerg Bibliotek. Men kommunen har ikke behandlet de to forslag ens, inden priserne er blevet forlagt kulturudvalget.
Det mener arbejdsgruppen Helhedsplan for Lyseng, Fonden Lyseng Idrætscenter og fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde, der samlet står bag et af de to forslag.
Inden priserne på de to forslag blev forelagt kulturudvalget i Aarhus Kommune, mener arbejdsgruppen, at den af forvaltningen blev lovet mulighed for at se beregningerne på dets projekt og kommentere på dem.
Det er ikke sket, og det, mener gruppen, er kritisabelt.
"Vi synes ikke, behandlingen er fair. Vi er blevet lovet, at vi ville blive inddraget i behandlingen af vores projekt, før det blev fremlagt for kulturudvalget, og det er vi ikke blevet. Nu er det blevet fremlagt, som om vores projekt er væsentligt dyrere, men i de udregninger er der mange ting, som vi ikke forstår," siger Leif Fisker Jensen, der er talsmand for arbejdsgruppen Helhedsplan for Lyseng.
Gruppen står sammen med Fonden Lyseng Idrætscenter og fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde bag et forslag om at opføre et nyt Højbjerg Bibliotek på Lysengvej. Herunder både en model, hvor kunstnerværkstederne på Oddervej inddrages, og en hvor de ikke er taget med.
Det andet forslag, som Remien Ejendomme står bag, vil opføre et center på Oddervej, hvor biblioteket og kunstnerværkstederne bliver en del af det.

Forskellige huslejer

Da arbejdsgruppens forslag om en placering i Lyseng ikke indeholder et tilbud fra en entreprenør, har kommunen fået et eksternt rådgivningsfirma og et eksternt ejendomsmæglerfirma til at vurdere priserne.
Arbejdsgruppen undrer sig især over, at der er meget stor forskel på huslejen, om kunstnerværkstederne er på Lysengvej eller på Oddervej. Og ligeledes stor forskel på hvilke udgifter der er til forbrug af el, vand og varme, hvadenten biblioteket er på Lysengvej eller Oddervej.

Åbent brev til udvalget

Arbejdsgruppen, fonden og fællesrådet har derfor sendt et åbent brev til kulturudvalget for at gøre opmærksom på frustrationerne.
"Vi kan jo ikke bestemme, hvilket forslag kommunen vælger, men nu rejser vi spørgsmålet i offentligheden, fordi vi synes, grundlaget ser forkert ud. Vores skøn er, at der bliver givet rabatter til det ene projekt, og så har vores forslag tabt på forhånd," siger Leif Fisker Jensen.
Steen B. Andersen (S), der er formand for kulturudvalget har bedt forvaltningen svare på de spørgsmål, som det åbne brev rejser.
"Med det samme jeg så brevet, tænkte jeg, at det her skal undersøges nærmere. Jeg ved jo ikke, hvem der er blevet lovet hvad og hvornår, men vi skal have sagen belyst så grundigt og objektivt som muligt, så vi kan træffe en så god beslutning som muligt," siger Steen B. Andersen, der forventer at få et svar fra forvaltningen i denne uge.
Mener du, det er fair, at de to projekters økonomi stilles op imod hinanden, når det ene bygger på et tilbud fra en entreprenør og det andet er beregnet af eksterne rådgivningsfirmaer?
"Tjah, det kræver jo, at vi får en konkret byder på det andet projekt. Så længe vi ikke har det, kan vi ikke gøre det mere objektivt end på den måde. Men hvis der er en entreprenør, der er interesseret i at realisere projektet, så er det helt afgørende, at vedkommende kommer på banen," siger Steen B. Andersen.

Håb endnu

Leif Fisker Jensen glæder sig over, at udvalgsformanden reagerer:
"Han siger jo, at løbet ikke er kørt endnu, og det er meget positivt. Nu dykker vi for alvor ned i tallene," siger Leif Fisker Jensen.
Hvor fremtidens Højbjerg Bibliotek skal placeres, skal drøftes af forligspartierne midt i april.

null

Publiceret 11 March 2015 12:00