FOAkritiserer Aarhus Kommune for ikke at tage hensyn til, om et privat firma har kollektiv overenskomst med sine medarbejdere. Foto: Gregers Tycho /POLFOTO

FOAkritiserer Aarhus Kommune for ikke at tage hensyn til, om et privat firma har kollektiv overenskomst med sine medarbejdere. Foto: Gregers Tycho /POLFOTO

FOA:

“Bekymrende for hjemmeplejen”

FOA er bekymret for de ansatte i hjemmeplejen. DA mener, at ansatte frit kan vælge at kæmpe for bedre vilkår

Af
Louise Nyvang Burmeister

Fagforeningen FOA er bekymret over forholdene i hjemmeplejen i Aarhus, efter at en ny udbudsrunde netop er blevet gennemført.
Resultatet er, at tre private firmaer er valgt som leverandør af hjemmehjælp, men da ikke alle firmaer har kollektiv overenskomst, mener FOA, at løn- og arbejdsforhold presses.
Formand for FOA Aarhus, Kirsten Normann Andersen, er forundret over kommunens valg.
“Jeg er overrasket over, at kommunen har været så lemfældig med sit valg. I forhold til for eksempel bygge- og anlægsbranchen, hvor man gør et stort nummer ud af at undgå social dumping, så klæder det virkelig ikke kommunen at lukke øjnene, når det gælder hjemmeplejen,” siger Kirsten Normann Andersen.
Fagforeningsformanden nævner blandt andet, at nogle ansættelseskontrakter intet nævner om pauser, tid til overlevering og ikke giver nogen beklædningsgodtgørelse.
I Magistraten for Sundhed og Omsorg oplyser man, at man ikke blander sig i om en privat leverandør har indgået overenskomst med sine ansatte, men sikrer sig via sociale klausuler, at medarbejderne ikke er ringere stillet.

Dårligere stillet ved tvist

Laust Høgedahl, der er forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, forstår FOAs bekymring over manglende kollektiv overenskomst.
“I det øjeblik der opstår en konflikt, så står medarbejderen ringere, end hvis der var overenskomst. For eksempel hvis en medarbejder bliver uretmæssigt fyret. Man kan heller ikke rejse en sag ved arbejdsretten, da det er et individuelt kontraktforhold, som er gældende. Og man har ingen tillidsrepræsentant, der kan varetage de ansattes interesser kollektivt over for arbejdsgiveren,” siger Laust Høgedahl.

Må selv vælge fagforening

Lokalavisen Aarhus har været i kontakt med et af de firmaer, som er valgt til leverandør af hjemmehjælp pr. 1. juni. Fra firmaet, der har eksisteret i 19 år, oplyses det, at man bevidst ikke indgår kollektiv overenskomst, for at de ansatte frit kan vælge, hvilken fagforening, de vil være medlem af, hvis nogen overhovedet. I øvrigt oplyses det, at firmaet er medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv og fuldt ud lever op til de arbejdsforhold, som er beskrevet i overenskomster på området.
Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal politikere ikke blande sig i overenskomster og aftaler.
“Vælger kommunen sagligt en virksomhed, der ikke har overenskomst, så er det helt op til medarbejderne på virksomheden og fagbevægelsen, om man vil arbejde for at ændre på det. Der er i Danmark ret vide muligheder for med lovlige midler at kæmpe for at få en overenskomst, og det er ikke noget kommunalpolitikere skal blande sig i,” siger Steen Müntzberg, der er underdirektør i DA.

null

Publiceret 03 March 2015 12:30