Stephen Willacy vil i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Teknik og Miljø forsøge at inkludere de udsatte borgere.

Stephen Willacy vil i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Teknik og Miljø forsøge at inkludere de udsatte borgere.

Stadsarkitekten:

De udsatte skal inkluderes i byen

Stadsarkitekten vil skabe frirum til de socialt udsatte rundt om i byen, hvor de udsatte selv skal inddrages

Af
Jannik Schiermer Poulsen

De fleste er enige om, at der skal være plads til dem, men de færreste vil have dem som naboer.
Byens socialt udsatte har fået færre og færre steder, hvor de er velkomne i gadebilledet, og det har ført til en koncentration på de steder, hvor de er velkomne.
Det er en løsning, som de færreste kan være tjent med, og nu vil stadsarkitekt Stephen Willacy se, om der kan findes en løsning til gavn for alle.
“Vi er ved at kortlægge, sammen med kommunen, hvor de forskellige grupperinger bevæger sig rundt i byen. Det er en meget mobil gruppe borgere, og hvis vi kender deres færden og destinationer, er det måske muligt at give dem nogle gode tilbud, som er anstændige, værdige og attraktive,” siger Stephen Willacy og fortsætter:
“Det er ikke et socialt projekt, men et projekt, som handler om at skabe en god by for alle, og som udgangspunkt skal de socialt udsatte være en aktiv del af bybilledet. Vi skal kunne forstå hinanden og se hinandens vilkår.”

Brugerinddragelse vigtigt

Stephen Willacy understreger, at det er alfa og omega, at de socialt udsatte bliver inkluderet i processen, og han henviser til erfaringer i København og Odense, hvor brugerne har været med til at etablere væresteder.
Konkret håber stadsarkitekten, at man eksempelvis kunne etablere et værested for grønlænderne ved Tangkrogen, hvor de får mulighed for at fiske og grille, da hav og fiskeri betyder meget for dem.
“Vi vil selvfølgelig gerne have, at borgere og private virksomheder også engagerer sig, så vi kan vise, at vi støtter op om mangfoldigheden,” siger Stephen Willacy.
Indtil videre er der ikke tænkt socialt udsatte ind i byens store byggeprojekter som CeresByen og Aarhus Ø.
“Men vi forsøger på at skabe et projekt med co-eksistens med de udsatte i området omkring den nye park ved Kulkranbroen ved Frederiks Plads,” fortæller stadsarkitekten.

Frem mod 2017

Forhåbningerne er, at man efter københavnsk model kan lave små, inkluderende byrum for de udsatte borgere, som også vil være attraktive for almindelige borgere.
“Da der var OL i Atlanta, rensede man gaderne for hjemløse. Jeg synes, at vi skal vise verden, at vi kan dele vores byrum i 2017, og det ville være oplagt, at vi bruger nogle af 2017-kræfterne på at vise verden, at vi er en by for alle,” siger Stephen Willacy.

Begejstring hos Korshæren

Stadsarkitektens ord er sød musik i ørerne på Morten Aagaard, som er leder af Kirkens Korshær i Aarhus, hvor en stor del af byens udsatte borgere har deres daglige gang.
“Jo før, desto bedre! Jeg får jo klager hver eneste dag, så det ville være fantastisk at komme i gang med en handlingsorienteret plan, så vi kan få aflastet området hernede lidt,” siger Morten Aagaard og fortsætter:
“Vi vil rigtig gerne indgå i et samarbejde og gerne tidligt i processen, så vi kan hjælpe til og dele vores erfaringer.”
Kirkens Korshær er i gang med at etablere en terrasse til de udsatte, så gaderne i området kan blive aflastet lidt.
“Nu kommer vi med det første værested til juni, så må vi se, hvornår kommunen er klar med deres,” siger Morten Aaggard med en klar opfordring til Aarhus Kommune.

null

Publiceret 12 February 2015 12:00