DEBAT:

"Vi skal ikke gamble med vores drikkevand"

Jens Joel, medlem af Folketinget (S), Gudrunsvej 58, Gellerup, 8220 Brabrand

De fleste af os ser det som en selvfølge, at der kommer rent og klart drikkevand ud af hanen, når vi åbner for den. Og sådan skal det også helst være. Men det er ingen selvfølge.

Vi oplevede eksempelvis i 2011, at der blev der fundet sprøjtegifte i mellem hver tredje og hver fjerde drikkevandsboring. Ved Åbo i det sydvestlige Aarhus fandt man dengang fem gange så mange pesticidrester, som grænseværdierne tillod.

Jeg sagde før valget, at der skulle passes bedre på drikkevandet. Fra regeringens side har vi strammet op på brugen af sprøjtegifte og sat over 200 millioner kroner af til bedre beskyttelse af nye drikkevandsboringer. I Aarhus Kommune har både borgere og byråd taget teten. Der er plantet "folkeskove", hvor beboerne er med til at sikre fremtidens rene vand, og senest har byrådet lavet en meget ambitiøs plan for beskyttelsen i omkring Åbo og Stavtrup. Gode partikollegaer i byrådet vil stoppe brugen af sprøjtegifte hos 1.300 grundejere i området, og det sikrer rent drikkevand til ikke mindre end 125.000 aarhusianere.

Når landmændene bliver pålagt at bruge mindre sprøjtegift i deres arbejde, er det ikke lige populært alle steder. Eksempelvis mener brancheforeningen Bæredygtigt Landbrug slet ikke, at der er behov for at begrænse brugen af pesticider i landbruget yderligere, og at drikkevandet sikkert er fint uanset hvad. Det er noget vrøvl.

Jeg mener ikke, at vi skal gamble med vores drikkevand. Kommunerne skal fortsat have mulighed for at stille skrappe krav til brugen af sprøjtegifte, så vi passer på vores drikkevand. Omvendt har man i Aarhus fundet en udmærket model, hvor landmændene også kompenseres, hvis de lider tab som følge af grundvandsbeskyttelsen. Det er et fint kompromis, men vi kan ikke diskutere, om vi skal passe på vores drikkevand.

Hvis rent drikkevand ikke er en selvfølge for borgerne i Åbo og omegn, så skylder vi dem at sørge for, at det bliver det hurtigst muligt.

Publiceret 29 January 2015 15:15