Bispehaven skal være fri for uro. Det skal ske ved at ramme tre forskellige kriminelle eller småkriminelle grupper af unge.

Bispehaven skal være fri for uro. Det skal ske ved at ramme tre forskellige kriminelle eller småkriminelle grupper af unge.

Fælles indsats skal stoppe Bispehaven-ballade

Nu bliver der igangsat en helt ny indsats mod ballademagere i Bispehaven

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

Aarhus Kommune, Østjysk Bolig og Østjyllands Politi har indgået en partnerskabsaftale, der skal bidrage til ro og orden i Bispehaven.
Partnerskabsaftalen er målrettet tre forskellige grupper. Dels en dagsordensættende og uroskabende gruppe personer over 18 år, heri er også unge, som lige nu er i fængsel, men som forventes at vende tilbage til området. Dels ballademagere under 18 år. Dels yngre børn/unge, som frygtes at blive den næste generation af kriminelle.
Udover en række konkrete indsatser bliver der etableret et tværfagligt myndigheds- og vejledningskontor rettet mod 15-25-årige. De unge kan træde direkte ind fra gaden og få vejledning. Som led i partnerskabsaftalen aftales desuden et sæt fælles regler for god opførsel. Overholder man ikke dette kan man blive bortvist og eventuelt få karantæne fra kommunale tilbud og fra at deltage i boligsociale aktivitet og ophold i Trivselshuset.
“Gennem en længere periode har der hersket utryghed i Bispehaven. Det påvirker vores beboere meget i hverdagen. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi indgår i samarbejdsaftalen om en fælles indsats,” siger bestyrelsesformand i Østjysk Bolig, Else Christensen, i en pressemeddelelse.

null

Publiceret 29 January 2015 15:30