Med Aarhus-model som inspiration:

Folketinget lovgiver om antiradikalisering af unge

Politisk aftale styrker kommunal kamp mod ekstremisme

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Et bredt flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme. Den skal forebygge, at unge bliver radikaliseret og ender i ekstremistiske netværk, og den skal hjælpe med at få mennesker ud af ekstremisme.
Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, roser de politiske partier i Folketinget:
 "De seneste uger har desværre med stor tydelighed understeget, at vi i Danmark og i resten af Europa må stå sammen for at imødegå radikalisering og terror-trusler. Vi er oppe imod skræmmende kræfter, som angriber vores værdier og udfordrer vores demokrati. Jeg er derfor meget glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om den indsats, vi blandt andet har stået for i Aarhus, når det gælder antiradikalisering af unge,” siger han i en pressemeddelelse.
”Jeg hilser med tilfredshed, at Folketingets partier – med den såkaldte Aarhus-model som inspiration – har afsat 60 millioner kroner til at styrke forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme, blandt andet til opkvalificering af de opsøgende kommunale medarbejdere.”
 ”Aftalen giver kommunerne nye værktøjer og sender samtidig et vigtigt signal om bred politisk opbakning til den svære indsats, de kommunale medarbejdere står over for, når det handler om at modvirke radikalisering og forebygge ekstremisme. Det er derfor mit håb, at aftalen samlet markant styrker kommunernes evne til at løfte opgaven.”

null

Publiceret 27 January 2015 12:45