Udviklingschef i Muskelsvindsfonden, Jørgen Lenger, mener Aarhus Kommunes adfærd omkring BPA-lovgivningen er meget kritisabel.

Udviklingschef i Muskelsvindsfonden, Jørgen Lenger, mener Aarhus Kommunes adfærd omkring BPA-lovgivningen er meget kritisabel.

BPA:

Muskelsvindfonden beskylder Aarhus Kommune for uærligt spil

Aarhus Kommune har i 2013 forsøgt at gennemføre forringelser for handicappede i det skjulte, mener Muskelsvindfonden

Af
Louise Nyvang Burmeister

Kim Andersen

Kim S. Andersen

Aarhus Kommune har i det skjulte forsøgt at gennemføre besparelser og forringelser på BPA-området.
Det er Muskelsvindfondens anklage, efter organisationen har fået aktindsigt i et af Aarhus Kommunes interne notater om BPA-ordningen.
Af e-mailen, der er afsendt i maj 2013 af en jurist i socialforvaltningen, fremgår det, at Aarhus Kommune blandt andet gerne ser, at Ankestyrelsens afgørelse i den såkaldte Horsens-sag (Der slog fast, at en kommune ikke uden videre kan skære i BPA'en, red.), bliver prøvet ved domstolene.
"Vi mener, at kommunens adfærd er meget kritisabel. Kommunen har aktivt forsøgt at påvirke lovgivningen, så den bliver ringere - ikke kun for handicappede mennesker, men også for handicaphjælperne,” siger Jørgen Lenger, der er udviklingschef i Muskelsvindfonden.
Han peger på, at e-mailkorrespondancen blandt andet lægger op til at aflønne handicaphjælperne med en halv løn ved at kalde nogle af timerne for rådighedsvagter.
“Vi læser aktindsigten sådan, at Aarhus Kommune har forsøgt at udføre forringelser i det skjulte. Og det undrer os, for det er efter Ankestyrelsen afsagde sin dom (april 2013, red.), hvor det blev slået fast, at kommunerne skal have en særlig begrundelse til at ændre vilkårene for en BPA-ordning, som allerede er bevilliget,” siger Jørgen Lenger.
Udviklingschefen undrer sig over, om embedsmændene har handlet på eget initiativ, eller om det var den politiske linje.
“Vi kan kun gisne, om det er byrådspolitikerne eller embedsmændene, der er gået videre med at arbejde på forringelser i kulissen. Det er som om, det er foregået i et mørkt rum for at spare penge. Der er ikke noget sted i de e-mails, vi har fået aktindsigt i, hvor der står noget som helst om de berørte menneskers livskvalitet.”

Står inde for embedsmænd

Hans Halvorsen (S), der var socialrådmand, da de pågældende e-mails blev sendt, kan ikke genkende det billede, som Muskelsvindfonden prøver at tegne.
“Vi var ikke enige i den dom, Ankestyrelsen kom med, men vi har selvfølgelig efterlevet dommen. Vi har ikke forsøgt at intimidere eller lægge pres på Socialministeriet for at forringe loven,” siger Hans Halvorsen.
Han vedkender sig dog, at embedsmændene har undersøgt om andre paragraffer kunne tages i brug.
“Men jeg står inde for, at både embedsmandsværket, jeg som rådmand og forligspartierne (Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, SF, red.) har forsøgt at sige: Kan vi gøre tingene på en anden måde? For jeg tror, og det gør jeg stadig, at vi kan bruge vores ressourcer bedre," siger den nuværende byrådspolitiker.
Han afviser at kende noget til opfordringen om at efterprøve Ankestyrelsens dom ved domstolene.
“Embedsmændene har ikke handlet mod politiske signaler. Om der så skulle være en embedsmand, der har skrevet til KL og opfordret til at efterprøve dommen ved domstolene, det er for mig ubekendt,” siger Hans Halvorsen.
Kan du forstå, hvis det virker underligt, at du udadtil sagde, at du ville arbejde for at få hævet budgettet på området, mens dine embedsmænd stadig arbejdede på at lave loven om?
”Nej, det kan jeg ikke forstå. Vi fik hævet budgettet. Vi kan og har behov for at bruge flere penge på det her område. Men jeg har fortsat en opfattelse af, at BPA-ordningen burde være mere smidig. Og det står jeg inde for,” siger Hans Halvorsen.

BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er en bevilling efter Servicelovens paragraf 96, der gør det muligt for personer med svært fysisk handicap at ansætte egne hjælpere.

Publiceret 27 January 2015 12:00