BPA er handicap-politikkens kronjuvel

BPA-ordningen opstod i Aarhus i 1970’erne og har givet de handicappede et bedre liv

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Borgerstyret Personlig Assistance - BPA - går kort fortalt ud på, at man som handicappet får stillet et beløb til rådighed, og så ansætter man selv sine hjælpere og styrer selv sin dagligdag. Herefter er der mulighed for at flytte ud af en institution og ind i egen bolig. Det blev muligt selv at være arbejdsgiver eller overlade det formelle arbejdsgiveransvar til et firma, en forening eller en nærtstående, og så er den handicappede selv arbejdsleder.
Ordningen er også blevet kaldt for 'Hjælpeordningen' og 'Århusordningen', og den opstod i Aarhus i socialforvaltningen i midten af 1970'erne.
Den er blevet betragtet som handicappolitikkens kronjuvel, fordi det blev gjort muligt for mennesker med et handicap selv at planlægge og leve et liv med samme muligheder som andre mennesker.

Overrepræsentation

Ordningen blev meget populær og resulterede i, at flere handicappede flyttede til kommunen, og den dag i dag har Aarhus en overrepræsentation af borgere med en hjælpeordning, der er efter Servicelovens paragraf 96. Ifølge et bilag fra kommunens Budget-og Planlægnings-afdeling udgjorde udgifterne til ordningen i 2012 147 millioner kroner, hvilket svarer til 10,1 procent af udgifterne på landsplan. Aarhus Kommune oplyser, at der i dag er 187 borgere, som har en BPA-ordning.

Landsdækkende i 1989

Ordningen blev landsdækkende i 1989 og fik navnet 'hjælpeordningen'. Den fik sin egen paragraf i serviceloven i 1998, og i 2009 ændrede den navn til 'Borgerstyret Personlig Assistance' (BPA). I de seneste år har BPA-ordningen været genstand for opmærksomhed, når kommuner landet over har forsøgt at skære i ordningerne.
I 2013 traf Ankestyrelsen, som hører under Socialministeriet, en principiel afgørelse i udmåling af BPA-timer. Afgørelsen, som har fået navnet Horsens-sagen, slog fast, at en kommune ikke kan skære i en BPA-ordning, når det er i strid med at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning med borgerens selvbestemmelse i centrum.

null

Publiceret 27 January 2015 16:15