Lisbeth Lauersen foran Stilling Skole, hvor hun siden august har arbejdet som administrativ leder. Et job, der gør, at hun ikke længere føler sig inhabil i visse sager.

Lisbeth Lauersen foran Stilling Skole, hvor hun siden august har arbejdet som administrativ leder. Et job, der gør, at hun ikke længere føler sig inhabil i visse sager.

Første år i byrådet:

”En turbulent tid”

Lisbeth Lauersen (S) ser tilbage på sit første år i byrådet. Et år med spændende udvalgsarbejde og et jobskifte

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

“Det har været et noget travlt år, må jeg nok sige. Med et turbulent forår med rigeligt at se til.”
Lisbeth Lauersen (S) har som nyt byrådsmedlem fra begyndelsen af 2014 haft arbejdskalenderen godt og grundigt fyldt op.
I det forgangne år er det ikke kun tilværelsen som byrådspolitiker der har været ny for hende.
Jobbet som vice fritids- og ungdomsskoleleder i Aarhus Kommune er blevet skiftet ud til fordel for et arbejde som administrativ leder på Stilling Skole i Skanderborg Kommune.
“Det har været fint for mig at komme til at arbejde i en anden kommune end Aarhus, for nu er jeg ikke inhabil i skolesager i byrådet. Jeg synes, det er spændende at se, hvordan Skanderborg Kommune er helt anderledes bygget op end Aarhus. Den enkelte skole har mere frihed i Skanderborg Kommune, og det har sine fordele i det daglige,” siger hun.
Køreturen fra hjemmet i Skødstrup er dermed blevet lidt længere, men til gengæld er det lettere at komme ind til rådhuset fra det sydlige, når der er udvalgsmøder og byrådsmøder.
Den 44-årige skolelærer sidder i to udvalg. Socialudvalget og Sundhed - og Omsorgsudvalget
“Som uddannet skolelærer og med min erfaring i skoleverdenen ville jeg helst have været med i Børn og Unge-udvalget, men når det så er sagt, er jeg rigtig glad for de udvalg, jeg sidder i og den konstruktive måde, vi arbejder på. På tværs af alle partier. Altså, alle vil jo det bedste for kommunen. Og som borgmesterbærende parti synes jeg, vi forsøger at være kompromissøgende,” siger socialdemokraten, som i byrådssalen sidder mellem partifællen Peder Udengaard og Lars Boje Mathiesen(LA).
Om sidstenævnte byrådsmedlem, der har været en del i vælten, og som var den eneste, der trak sig ud af budgetforhandlingerne, siger hun:
“Selv om vi ikke er enige om mange ting politisk, kan jeg vældig godt li' Lars. Han har en god humoristisk sans,” siger Lisbeth Lauersen med et efterfølgende smil.

SF’er som mentor

Som nyt byrådsmedlem har man mulighed for at få en mentor. Og det har gjort overgangen til byrådsarbejdet lettere.
“Jeg har fået tildelt Jan Ravn Christensen(SF) som mentor. Det har været rigtig fint, for han er hamrende dygtig og har styr på sine ting,” fastslår Lauersen.
Lisbeth Lauersen bruger 20-22 timer på byrådsarbejde om ugen, så det hænder, at noget af weekenden nogen gange må inddrages.
“Jeg bliver nødt til at være godt forberedt for at kunne have en holdning til de forskellige sager, og så er der mange ting, der interesserer mig udover de udvalg, jeg sidder i,” siger hun
Kort efter kommunalvalget, hvor hun fik 670 personlige stemmer, var planen én gang om måneden at lave en borgercafé i Skødstrup, så borgerne kunne møde op, hvis de havde noget på hjertet. Men det er blevet droppet igen, fordi der ikke kom nogen.
“Jeg prøver at være synlig i lokalsamfundet, når jeg er med ungerne til deres sportsaktiviteter eller ude at handle. Og det er faktisk også dér, jeg bedst kan li' at møde folk. I nogle uformelle rammer. Jeg er også begyndt at komme i byens lokalcenter for at høre, hvad der rører sig blandt de ældre borgere, siger Lisbeth Lauersen.
Skødstrup-Løgten-området har naturligt nok en del Lauersens bevågenhed.
“Området vækster helt vildt, og vi skal sørge for, at skolen og andre institutioner kan følge med i Skødstrup. Der kommer snart en befolkningsprognose, og jeg tror, at der fremover bliver en stor gruppe ældre på 85+, og dem skal vi altså have plads til. Samtidig er der også nogle store trafikale udfordringer. I det hele taget er der brug for en helhedsplan for Skødstrup, og det er noget jeg holder øje med og arbejder for,” siger Lauersen.

null

Publiceret 25 January 2015 12:00