Præsteklumme:

Når Gud taler til mennesker...

Af
Af sognepræst Karin Gottlieb

Tilst-Kasted

Den verden, vi lever i, er tit noget med "fuld fart fremad", mål der skal nås, forventninger der skal indfries på jobbet og i privatlivet. Ind imellem bliver det for meget. Det kan sommetider virke lidt som en snekugle med en julemand eller et snelandskab i. Når man så ryster den, bliver der et uigennemsigtigt snevejr i kuglen. Sådan kan man somme tider føle, der ser ud i ens hoved. Vi har brug for ro og afklaring; men hvor kan vi finde den?
Jesu disciple kendte det sikkert også. Om ikke andet kunne de nok gribe sig selv i at spekulere på, hvad de mon i grunden havde begivet sig ud i med ham Jesus fra Nazareth. De fulgte ham – det var der også andre, der gjorde, men de blev også mødt med hån og modstand. Der har sikkert været nok at tænke over. De har også haft brug for ro og afklaring.
Tre af dem var han særligt knyttet til: Peter, Jakob og Johannes, og det er dem, der på bjerget får en ganske særlig indsigt. De ser Jesus sammen med to af fortidens store skikkelser, Moses og Elias, og de hører Guds stemme:
"Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham."
De blev selvfølgelig først forskrækkede, men bagefter blev de sikkert også afklarede og rolige og vidste, hvad de havde at holde sig til.
Mange mennesker har gennem tiden set, hørt elle følt Gud tale til dem. Det kan være svar på bøn, det kan være det, der giver os en indskydelse til, hvad vi skal gøre i en given situation.
Det var ikke kun i fortiden, Gud talte til mennesker. Det gør han stadig. Hør ham.

null

Publiceret 24 January 2015 09:00