Aarhus Kommune indfører arbejdsklausuler på det sociale område

Som den første kommune i Danmark indfører Aarhus Kommune nu klausuler om ordnede arbejdsforhold på de private, sociale institutioner, som kommunen køber ydelser hos

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Aarhus Kommune aktivt arbejder for, at alle de pladser og tilbud, som vi køber, og de tilskud, som vi yder til private, sociale institutioner, foregår under ordnede arbejdsforhold for de medarbejdere, der er ansat der. Det har vi som en meget stor indkøber en moralsk forpligtelse til,” siger Thomas Medom (SF), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.
I følge serviceloven skal kommunerne først og fremmest tage hensyn til et barns tarv eller en voksens rettigheder, når der sker en anbringelse uden for hjemmet eller der gives et socialt tilbud efter serviceloven.
Rådmanden opfordrer imidlertid KL til at arbejde for, at arbejdsklausuler indgår som et kriterium for at Det Sociale Tilsyn kan godkende et privat tilbud.
”Aarhus Kommunes Socialforvaltning købte i 2014 for mere end 100 millioner kroner hos private , og derfor er det helt naturligt, at vi stiller visse krav til arbejdsforholdene på stederne,” mener rådmanden, som bakkes op af Socialpædagogernes Landsforening Østjylland.
”Med denne beslutning, tager Aarhus Kommune et vigtigt skridt væk fra at understøtte social dumping på de arbejdspladser, som kommunen handler med. Også på det sociale område, og det er vi meget tilfredse med,” siger kredsformanden for SL Østjylland Gert Landergren Due i en pressemeddelelse.
 

null

Publiceret 23 January 2015 11:00