Der skal en vvm-sceering til, før Vestre Ringgade eventuelt kan blive udbygget til seks spor.

Der skal en vvm-sceering til, før Vestre Ringgade eventuelt kan blive udbygget til seks spor.

Trafik:

Flere spor på vej til trængte Aarhus-veje

De første millioner fra kommunens Mobilitets- og Vejfond sættes ind på tre vejkryds på Viborgvej, som udvides i år

Af
Louise Nyvang Burmeister

Krydset Runevej/Viborgvej står øverst på listen, når Aarhus Kommune i år slipper de første millioner løs fra den nyoprettede Vej- og Mobilitetsfonden (MOVE).
Fra 2017 slår de første trafik-forbedringer igennem, men de kommende to år må aarhusianerne væbne sig med tålmodighed og forvente trafikale gener.
Sådan lyder det fra Teknik- og Miljørådmand Kristian Würtz (S), der er i gang med at transformere de 136 millioner kroner fra MOVE, som byrådet i december besluttede at investere i 'her og nu-løsninger' for trafikken i Aarhus.
I krydset Runevej/Viborgvej bliver der lavet ekstra spor, ligesom det er planen at gøre i det såkaldte Bilka-kryds ved Vibogvej/Agerøvej.
Lidt længere ude af Viborgvej bliver rundkørslen omdannet til et lyskryds.
Ifølge civilingeniør hos Center for Byudvikling og Mobilitet, Hans V. Tausen vil det have stor effekt at omdanne det til et kryds.
"Det vil virkelig kunne mærkes på trafikafviklingen. Men det vil ikke give nogen mening at gå i gang med det, før vi har udbygget Bilka-krydset, så det kan håndtere den ekstra trafik," siger Hans V. Tausen.
Han forklarer, at de forventer at gå i gang med arbejdet ude i krydsene i løbet af i år.
"Vi går efter at begynde på det konkrete arbejde i trafikken til sommer," siger han.

Ringgaden udvides

I alt afsættes 33 millioner kroner til de tre kryds på Viborgvej. 38 millioner kroner går til Ringgaden, hvor man muligvis også vil se forandringer i løbet af i år.
"Det, der virkelig vil batte noget på ringgaden, er dels længere svingbaner og dels flere spor. Vi kigger i første omgang på stykket fra Silkeborgvej og til Ringgadebroen. Det er min forhåbning, at vi kommer i gang med det i løbet af 2015," siger Hans V. Tausen.
Samlet set vurderer civilingeniøren, at forandringerne vil betyde en mærkbar reduktion af køretiden.
"Der vil være en væsentlig bedre trafikafvikling. Men i større byer må man acceptere, at der vil være en vis kødannelse i spidsbelastningsperioder," siger Hans V. Tausen.
Rådmand Kristian Würtz hæfter sig ved, at rejsetiden fra E45-afkørslen ved Tilst og til Hasleringvej reduceres med næsten en tredjedel i myldretiden.
"Det vil formentlig koste over 200 millioner kroner at udvide Viborgvej til fire spor, men for forholdsvis få penge får vi her en meget flot effekt, og noget som aarhusianerne helt sikkert vil mærke," siger Kristian Würtz.
Han forventer dog, at det på sigt vil være nødvendigt at udvide den store indfaldsvej.
"Som det er nu, kan vi ikke udvide Viborgvej til fire spor. Det kræver en VVM-undersøgelse, og der går nok et par år, før den er færdig. Jeg tror, at en udvidelse vil komme på et tidspunkt, men det afhænger også af, om vi har pengene til den tid. For øjeblikket har vi dem ikke," siger Kristian Würtz.
I alt bruger kommunen 71 millioner kroner på Viborgvej og Ringgaden i 2015 og 2016. Resten af de 136 millioner kroner går til bl.a. vvm-undersøgelser, forbedring af krydset Genvejen/E45 og cykelruter samt cykelparkering.

Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø,

Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø,

null

Publiceret 15 January 2015 16:00