10 mio. kr. til psykisk sårbare

Aarhus Kommune har sammen med to andre kommuner fået bevilliget knap 10 millioner til nyt projekt, hvor psykisk sårbare skal hjælpe hinanden

Af
Louise Nyvang Burmeister

Aarhus Kommune har sammen med Randers og Viborg kommuner, Region Midtjylland og SIND Pårørendeforening fået bevilliget knap 10 millioner kroner af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til at udvikle metoder så mennesker, der har psykiske vanskeligheder, kan støtte ligesindede i forandringen mod et bedre liv.
Projektet har titlen 'Ligestillet støtte – en vej til recovery' og bygger på en partnerskabsaftale mellem partnerne om at videreudvikle og afprøve modeller med brug af såkaldt peer-støtte – altså støtte, der bliver givet af mennesker med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder til andre med lignende udfordringer.
Hos SIND Pårørenderådgivning har man mange års erfaringer med de muligheder og udfordringer, der er, når psykisk sårbare giver sine erfaringer videre til andre, der ønsker at komme sig.
 
”I SIND oplever vi, at der tilføres en merværdi ved inddragelse af tidligere brugeres erfaringer. Det giver mennesker med psykiske lidelser et håb og et afsæt til forandring, som ellers kan være svært at finde. Den viden glæder vi os til at bygge videre på i det kommende samarbejde med kommunerne og regionen," lyder det fra leder af SIND Pårørenderådgivning Niels Anders Poulsen i en pressemeddelelse.
Projektperioden strækker sig fra december 2014 til juni 2018. De 10 millioner kroner er bevilget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

null

Publiceret 14 January 2015 10:00