Formanden for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Flemming Larsen, vil gerne have spørgsmål fra de lokale angående den kollektive trafik, som kommer til at ændre sig, når Letbanen er en realitet i 2017. Arkivfoto

Formanden for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Flemming Larsen, vil gerne have spørgsmål fra de lokale angående den kollektive trafik, som kommer til at ændre sig, når Letbanen er en realitet i 2017. Arkivfoto

Letbanen kommer til Lystrup:

Fællesråd efterlyser trafikidéer

Fremtidens kollektive transport skal planlægges i Lystrup-området

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Hvordan skal den kollektive trafik indrettes i Elev og Lystrup, når letbanen etableres i 2017? Hvilke transportbehov skal man huske at medtænke, hvordan skal man komme hen til letbane-stationerne, løser letbanen alle behov, hvilke interne transport-behov er der?
Det er nogle af de spørgsmål, som Lystrup-Elsted-Elev Fællesrådet gerne have nærmere beskrevet for at stå bedst muligt rustet, når arbejdet med og diskussionerne om den fremtidige kollektive transport i lokalområdet sættes i gang i løbet af sommeren.
Derfor har fællesrådet inviteret direktøren for Letbanen, Claus Rehfeld Moshøj, og direktøren for Midttrafik, Jens Erik Sørensen til et orienterings- og debatmøde i Elsted-Lystrup Beboerhus tirsdag 17. marts klokken 19.30.
"Vi håber at få en grundig orientering om letbanens udformning og etablering og om konsekvenserne for busdriften i området. Det er også et vigtigt mål med mødet at få præsenteret en række konkrete behov for kollektiv transport i området for de to virksomheder. Derfor er det aftalt med de to direktører, at
Fællesrådet samler mange konkrete spørgsmål sammen i god tid inden mødet, så der på mødet kan gives så mange konkrete svar som muligt," fortæller Flemming Larsen, der formand for Fællesrådet.
Rådet har allerede selv udarbejdet er række spørgsmål omkring transporttilbud til de nye beboere i de nye i Elev, og langs Grenåvej.
"Vi opfordrer alle til at supplere mængden af konkrete spørgsmål ved i løbet af januar måned at skrive en mail til Fællesrådet på mailadressen info@8520.dk. Hvis vi får mange konkrete spørgsmål, så kan de behandles på borgermødet. Der er ingen tvivl om, at et grundigt forarbejde vil stille lokalområdet bedre, når fremtidens kollektive transport skal fastlægges," siger Flemming Larsen.

Læs mere på på hjemmesiden www.8520.dk.

null

Publiceret 13 January 2015 12:00