Borgmester Jacob Bundsgaard (S) ønsker alle i Aarhus et godt nytår.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) ønsker alle i Aarhus et godt nytår.

Borgmesteren:

Aarhus er udsyn og omsorg

Lokalavisen Aarhus har bedt borgmesteren fortælle om sit syn på Aarhus, og hvad det er, der venter os i fremtiden

Af
Af Jacob Bundsgaard (S)

Aarhus er i rivende udvikling og vokser markant i størrelse i disse år. Tilbage i 2008 rundede vi borger nummer 300.000, og ved tærsklen til 2015 er vi tæt på 330.000 indbyggere. Vores by er præget af en vækst og optimisme, som gør det attraktivt at bosætte sig i Aarhus.
Byens vækst er også det billede, som bedst tegner Aarhus ved indgangen til 2015. Overalt er håndværkere i gang med at forandre og forbedre vores by, som netop nu oplever et historisk højt investeringsniveau. Udover at det giver mange gode arbejdspladser for de lokale byggefirmaer, så skaber det også rigtig gode rammer for fremtidens udvikling.
For byen udvikler sig hurtigere og hurtigere. Vi får nye bydele, en ny skyline, nye virksomheder, nye uddannelsesinstitutioner, nye kulturinstitutioner, et supersygehus, en letbane - byen ændrer karakter. Vi bevarer de grønne åndehuller, og vi fylder dem og byrummet med liv. Og uanset om man er ung, gammel, børnefamilie eller single er der et godt udbud af moderne boliger i Aarhus. Der skal være plads til, brug for og muligheder for alle.
Aarhus vokser ikke bare i størrelse og indbyggertal, men også i betydning som primus motor for væksten i hele landsdelen - Aarhus er det kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark.
Hovedstadsområdet udgør sammen med Aarhus-området de væsentligste af motorerne i Danmarks vækst og udvikling nationalt og internationalt. Det er her, der skabes nye arbejdspladser, her befolkningstilvæksten er størst og her de unge familier ønsker at bosætte sig.
Gennem Business Region Aarhus samarbejder vi med vores nabokommuner om erhvervsudvikling, kultur og infrastruktur. Business Region Aarhus er et samarbejde mellem 11 østjyske kommuner, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser. I det forløbne år har de 11 kommuner styrket dette samarbejde for at Business Region Aarhus kan træde tydeligt frem som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.
Vi er en by i vækst med store ambitioner, udsyn og et ønske om at vise verden vores fulde potentiale, når Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
Men samtidig holder vi benene på jorden, for vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, og rum til udfoldelse. Vi kan have brug for omsorg og en hjælpende hånd, men vi har alle noget at bidrage med. I fællesskab skaber vi rammerne om det gode liv.
Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår.

null

Publiceret 11 January 2015 12:00