Prorektor Berit Eika blandt Aarhus Universitets karakteristiske, gule mursten. Berit Eika har en medicinsk baggrund.

Prorektor Berit Eika blandt Aarhus Universitets karakteristiske, gule mursten. Berit Eika har en medicinsk baggrund.

Aarhus Universitet vil være bedre

Forandringens vinde blæser på de danske universiteter, og i Aarhus ruster man sig til nye tider og reformer

Af
Jannik Schiermer Poulsen

Aarhus Universitet, der kan prale af så prominente dimittender som dronning Magrethe, Anders Fogh Rasmussen og Svend Auken, går en ny tid i møde med den nye fremdriftsreform og dimensionering af især de humanistiske uddannelser.
“Vi er ved en milepæl, og jeg ser et anderledes Aarhus Universitet på grund af fremdriftsreformen, som allerede er trådt i kraft for de studerende, der begyndte i efteråret,” siger Berit Eika, der er prorektor på Aarhus Universitet, og fortsætter:
“Der er sket en opbremsning i optaget på universiteterne, og på uddannelsesområdet betyder det et stigende fokus på kvalitet.”
På Aarhus Universitet optog man allerede færre studerende i 2014, men i første omgang skal der skæres yderligere 650 bachelorpladser inden 2018.

Mere tid på skolebænken

De nye studerende skal også vænne sig til at være mere på skolebænken end deres forgængere, hvilket universitetet arbejder på højtryk med at blive klar til.
“Vi arbejder på at gøre overgangen fra gymnasiet lettere med tiltag som e-læring, feedforward og læsevejledninger, så flere af timerne på stedet i højere grad kan bruges på for eksempel diskussion frem for gennemgang af stoffet,” forklarer Berit Eika.
De kommende studerende får også lidt mere hjælp til at strukturere tilværelsen som studerende, men Berit Eika understreger, at universitetet er en højere læreanstalt.
Endemålet er stadig, at de studerende skal arbejde selvstændigt med stoffet.

Ændringer på humaniora

En del af de nye tiltag omhandler også nogle af de humanistiske uddannelser, der må se deres optag beskåret i de kommende år.
Det har affødt store protester, og i november måtte politiet fjerne en gruppe studerende, som havde lavet en blokade på skolen.
“Vi ønsker også fremadrettet et styrket og robust humaniora, og det er ikke helt retfærdigt, at der skæres så meget på området. Man skal ikke uddanne til arbejdsløshed, og der skal naturligvis være fokus på relevans og beskæftigelse. Men kvalitet er mere end blot dette,” fortæller Berit Eika.
Universitetet vil generelt ruste de studerende bedre med tiltag som praktik, cases og profilfag, der kan være med til at få erhvervslivet med i uddannelsen.

Prisvindende studiemiljø

Aarhus Universitet har netop vundet en pris for sit studiemiljø, og kan prale af, at knap 90 procent af de studerende trives fagligt og socialt på stedet.
Derudover ville 85 procent anbefale deres studie og Aarhus Universitet til andre, hvilket man er taknemmelig for.
“Det gode studiemiljø skyldes byen, engagerede undervisere og studerende, som er gode til at tage vare på hinanden. Vi prøver at stille rammerne til rådighed, men det er de studerende, der tager ansvar og skaber et godt studiemiljø,” siger Berit Eika.
Studenterpolitik, studenterrevyer og tiltag som ‘Kapsejladsen' har en stærk tradition på Aarhus universitet, og de er alle med til at skabe det gode studiemiljø, som er en vigtig del af stedets profil.
Derfor er Berit Eika også opmærksom på de mulige, uheldige konsekvenser for fremtiden.
“Vi er meget bevidste om, at fremdriftsreformen kan true mange af de frivillige initiativer. Det er vigtigt, at de studerende stadig har tid til at engagere sig, og vi vil holde nøje øje med situationen. Måske kan det blive nødvendigt at se på dispensationer. Der skal stadig være plads til både studenterpolitik og kapsejlads,” forklarer Berit Eika.
Ministeriets krav er, at den gennemsnitlige studietid skal sænkes med næsten fem måneder for de 40.000 studerende, som er tilknyttet universitetet.

null

Publiceret 09 January 2015 12:00