Debat:

Klimaskepsis koster Aarhus-job

Af Jens Joel (S), medlem af Folketinget, Gudrunsvej 58, Gellerup, 8220 Brabrand

Aarhus er verdens vindhovedstad. Vestas er nummer et i verden. Der er skabt tusindvis af grønne arbejdspladser og vores eksport af bæredygtige energiløsninger vokser hurtigt. I år – i Paris til december – er det ved at være sidste udkald for en international klimaaftale, hvis vi skal redde kloden.
Derfor bliver 2015 et afgørende år. For verdens klima og for de aarhusianske arbejdspladser.

Vi har en ambitiøs plan. Danmark skal fri af fossile brændsler i 2050. De nyeste FN-rapporter viser med al tydelighed, at klimaforandringerne vil ramme hårdt. Det sker i verdens fattigste lande, men også herhjemme, hvor oversvømmelser og skybrud kan blive normen.

Vi ønsker flere vindmøller. Udnytter vi denne danske styrkeposition, giver det masser af arbejdspladser. Men omstillingen skal være i balance. Hvor meget vind, der skal være i stikkontakten i 2050 afhænger også af teknologiudviklingen, og af, hvor gode vi er til at udnytte vindkraften bedre end vi gør i dag.

Vi skal have omlagt afgifterne, så langt mere vindmøllestrøm bruges til opvarmning og i transporten. Vi skal have et bredt mix af vedvarende energi, så de forskellige kilder supplerer hinanden bedst muligt, og vi skal have prisen på havvind ned.
Allerede nu er vindkraft på land billigere end kulkraft, hvis der etableres ny kapacitet. Den grønne energi er altså ikke dyrere. Ja, omstillingen kræver investeringer, men det koster også penge, hvis vi ingenting gør. På sigt er der også andre fordele end billig energi i vindmøller mm.

Vi ved, at vores eksport af grøn energiteknologi steg 17% sidste år, mens den samlede vareeksport ”kun” steg med 2%. Den styrkeposition skal vi selvfølgelig udnytte. Sker det på den rigtige måde, kan det betyde, at der er tusindvis af danske arbejdspladser og eksportkroner i den grønne omstilling.
Derfor glæder det mig også meget, at 3F har søsat en ny tænketank, som i 2015 vil være med til at pege på fremtidens arbejdspladser i den grønne sektor.
Branchen skal have stabile rammer. Derfor håber jeg, at vi kan grave den stridsøkse ned igen, der i 2014 fik flere borgerlige partier til igen og igen at skabe usikkerhed om energiaftalen fra 2012.
Usikkerheden er gift for de aarhusianske arbejdspladser. Så lad os droppe de billige politiske point og samarbejde i stedet.

Publiceret 08 January 2015 11:00