Handelsgymnasium lukker - to andre udvider

Aarhus får to nye supergymnasier i Viby og Risskov, som skal overtage Handelsgymnasiet Viborgvejs elever efter sommerferien

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

I dag har eleverne på Handelsgymnasiet Viborgvej, Aarhus Vest, fået at vide, at deres skole lukker til sommer. 
Århus Købmandsskole har i stedet valgt at bygge nyt for at skabe to supergymnasier i henholdsvis Risskov og Viby. Ud fra ønsket om at præsentere et endnu stærkere studietilbud med topmoderne faciliteter samler Handelsgymnasiet eleverne på to adresser, som hver kan rumme cirka 1.000 hhx-elever.
Dermed bliver Handelsgymnasiet i Viby og Handelsgymnasiet i Risskov de to største gymnasier i Aarhus.
Århus Købmandsskoles afdeling af Handelsgymnasiet på Viborgvej lukker efter dimissionsfejringen i juni 2015. Eleverne vil blive fordelt på de to andre afdelinger med afsæt i deres studieretninger.
"Når vi samler eleverne på to store supergymnasier, opnår vi endnu stærkere faglige miljøer. Vi får mulighed for at styrke skolens internationale DNA og sikre dynamiske læringsmiljøer til de mange unge, der ønsker en moderne, gymnasial uddannelse med globalt udsyn,” siger Århus Købmandsskoles direktør, Gitte Nørgaard, i en pressemeddelelse.
Århus Købmandsskole sætter arkitekter og håndværkere i gang med at udvide afdelingerne i Risskov og Viby for at kunne rumme de ekstra elever. Byggeriet forventes færdigt til skolestart 2016. Indtil da vil en lille gruppe elever modtage undervisning i nyopførte pavilloner. Udvidelsen i Viby sker i samarbejde med Vestergaardskolen.
Alle berørte elever og ansatte har fået personlig besked. Elever, som skal begynde på Handelsgymnasiet i sommeren 2015, kan vælge mellem at søge ind i Risskov eller Viby.
 

Fakta

• Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole har i dag cirka 1.800 elever fordelt på tre afdelinger 
• Afdelingerne ligger på: 
- Vejlby Centervej 50 i Risskov
- Viemosevej 1 i Viby
- Viborgvej 159a i Aarhus V 
• Handelsgymnasiets afdeling på Viborgvej er den mindste med lidt over 300 elever. Afdelingen lukker i sommeren 2015.
• Århus Købmandsskole blev grundlagt i 1865 under navnet Handelsforeningens Aftenskole.
• Læs mere på aabc.dk

Publiceret 06 January 2015 10:45