Præsteklumme:

Vær åben for evigheden

Af
Af sognepræst Vini Madsen

Borum-Lyngby

Johannes Døberen var søn af præsten Zakarias og hans kone Elisabet, så Johannes vokser op i et religiøst hjem – og alt tyder på, at det ikke bare var et hjem, som var bestemt af traditionelle religiøse synspunkter, men et hjem som var åbent overfor en religiøs fornyelse.
Og det ovenikøbet en religiøs fornyelse, som Zakarias og Elisabet så forbundet med deres egen søn, Johannes. I ham skulle opfyldelsen af de gamle løfter til folket tage sin begyndelse. Han var ikke opfyldelsen, men han skulle forberede opfyldelsen.
Men hvordan var det gået til, at Zakarias og Elisabet havde fået sådanne tanker? Jo, det havde englen Gabriel fortalt Zakarias under en tjeneste i Jerusalems tempel. Og fordi Zakarias ikke kunne tro, det var sandt, slog Gabriel ham med stumhed indtil den dag, Johannes blev født. Og sådan skete det. Først da Zakarias greb sandheden i Gabriels ord, fik han talens brug igen, og brød ud i sang – livet blev levende for ham.
Og hvad er det vigtigste så i den historie? Det er, at Zakarias griber sandheden i Gabriels ord. Det står pludselig klart for Zakarias, at der er noget, der er allervigtigst, og som på én gang er meget sværere og dog meget lettere end at lære love og regler udenad, som han var vant til. Han forstår, at det har noget at gøre med, at frelsen ikke er et mål men et liv, levet i troen på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Og det er præcis, hvad alle Bibelens fortællinger vil os. Alle vil de lære os at leve livet – det sprudlende og levende liv og ikke bare tildele os nogle bestemte meninger, som vi kan lære udenad. Vi skal ikke lære Bibelen udenad, men vi skal gribe den Guds evighed, skønhed, sandhed og kærlighed, der kommer os i møde fra Bibelens fortællinger.
Det kræver noget af os, som det gjorde af Zakarias, nemlig at vi tør være åbne og gribe Guds mulighed og evigheden i de ord, der fortælles os fra Bibelen eller præstens prædiken. Bibelen og prædikenen er ikke opfyldelsen, men forbereder opfyldelsen hos den, som læser, ser og hører.
Prøv det – prøv at gå i kirke på søndag med den ene opgave: At være åben overfor evigheden, skønheden, tilgivelsen og kærligheden – det lyder måske umiddelbart lidt skørt – men det virker – akkurat i dag, som det gjorde for mange år siden for Zakarias!

Publiceret 13 December 2014 09:00