De nye justeringer i Aarhus-aftalen træder i kraft 1. august 2015.

De nye justeringer i Aarhus-aftalen træder i kraft 1. august 2015.

Pædagog-fravær:

Tallene undrer ikke lærernes formand

Tidspres har besværliggjort pædagogernes nye lærerrolle, mener lærernes formand

Af
Louise Nyvang Burmeister

Også lærerne mærker pædagogernes høje fraværsprocent.
"Den relativt høje stigning giver også et øget pres på lærerne. Logistikken i at få en skoledag til at fungere er enorm, og den er bestemt ikke blevet mindre med reformen," siger Jesper Skorstengaard, der er formand for Århus Lærerforening.
Han er ikke forundret over, at der er fulgt en stigning i sygefraværet med reformen.
"Ligesom for alle andre, så betyder reformen store forandringer for pædagogerne, som leder til risiko for sygefravær. Man går fra fritidstilbud til at skulle ind i en skolehverdag med klarere mål. På det område undrer tallene mig ikke," siger Jesper Skorstengaard.
Han ærgrer sig over, at reformen ikke har afsat den fornødne tid til at samarbejde om forberedelsen af den understøttende undervisning.
"Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne er noget af det, der skulle løfte niveauet af folkeskolen i fremtiden. Men aldrig har der været så lidt tid til at mødes," siger Jesper Skorstengaard.
Han mener, at de nye justeringer af Aarhus-aftalen kan være med til at nedbringe sygefraværet:
"For lærerne stiger det fortsat, men ikke så kraftigt, og det er et signal om, at man lokalt er begyndt at justere. Justeringerne i aftalen er yderligere et skridt i den rigtige retning."

Publiceret 10 December 2014 09:00