I alt 136 millioner kroner er sat af til at gøre det lettere for både trafikanter og cyklister at komme frem i Aarhus.

I alt 136 millioner kroner er sat af til at gøre det lettere for både trafikanter og cyklister at komme frem i Aarhus.

Penge til bedre trafik:

Skærer en fjerdedel af rejsetiden i Aarhus

Aarhus Kommunes nye mobilitets- og vejfond smider penge i vejforbedringer

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

En kortere rejsetid på op mod 25 procent. Det skal blive resultatet af de projekter, som et enigt byråd i Aarhus netop har besluttet at sætte i gang.
Projekterne bliver til med penge fra Aarhus Kommunes nye mobilitets- og vejfond, kaldet MOVE. Helt præcist er der tale om 136 millioner kroner, som skal styrke fremkommeligheden på Viborgvej og Ringgaden og sikre bedre forhold for cyklister.
Med aftalen afsættes 38 millioner kroner til at gøre det nemmere at komme frem på Vestre Ringgade og Søndre Ringgade og på Viborgvej afsættes 33 millioner kroner til de mest belastede kryds.

Herudover afsættes der

10 millioner kroner til VVM-undersøgelser og VVM-screeninger med henblik på, at man senere kan lave større udbygninger af Viborgvej og Ringgaden
23,5 millioner kroner til forbedring af krydset mellem Genvejen og E45.
11 millioner kroner til standsningssteder og bedre parkeringsforhold for cyklister langs letbanen.
20 millioner kroner til etablering af cykelruter og cykelparkeringsfaciliteter herunder et cykelparkeringshus ved Aarhus H.

Publiceret 04 December 2014 17:00