Det er i dette her område, der bliver bygget, og derfor er Telenor blevet opsagt som lejere på den tidligere grund. Nu har man foreslået, at masten skal placeres på Obstrupvej 74, og det skaber problemer hos byens borgere.

Det er i dette her område, der bliver bygget, og derfor er Telenor blevet opsagt som lejere på den tidligere grund. Nu har man foreslået, at masten skal placeres på Obstrupvej 74, og det skaber problemer hos byens borgere.

Flytning af mast skaber problemer

Borgere i Tranbjerg er utilfredse med placering af mast. Det har fået fællesrådet til at gå ind i sagen

Af
Camilla Olesen

149 mennesker i den sydlige del af Tranbjerg har skrevet under på, at de ikke ønsker at få opstillet en telemast på Obstrupvej 74.
Masten har tidligere stået, hvor man lige nu er i gang med at bygge nye boliger, og det er i den forbindelse, at den er blevet pillet ned. Man har foreslået ovennævnte adresse som ny placering, men det skaber utilfredshed blandt borgerne i området, fortæller formand for Tranbjerg Fællesråd, Jørgen Halle.
“Vi har fået henvendelse fra den borger, der bor på Obstrupvej 72, for vedkommende får placeret masten cirka 40 meter fra sit køkkenvindue,” siger Jørgen Halle.
Placeringen på Obstrupvej 74 har været i høring, og i fællesrådets høringssvar lyder det blandt andet, at “man er forarget over, at man flytter masten fra et sted, hvor den var delvist skjult af træer til et sted klods op ad en indfaldsvej til Tranbjerg, meget synlig og kun 40 meter fra den nabo, der skal se på masten hver dag.”

En vanskelig sag

Det er dog ikke lige sådan at finde den optimale placering til en mast. Der er mange faktorer, der spiller ind, når der skal findes et sted, forklarer pressechef ved Telenor, Tom Lehn-Christiansen.
“Det er jo altid et dilemma. Folk vil gerne have mobildækningen, men ønsker ikke se på masten. Vi forsøger altid at tage hensyn, men en mast skal have en vis placering og højde, for at den kan dække det område, den skal. Det er desværre ikke så enkelt,” oplyser Tom Lehn-Christiansen.
Telcon, der er leverandør til Telenor, der ejer masten, blev opsagt på den eksisterende placering for et år siden. Egentlig burde der have været styr på det hele, men byggesagsgodkendelser tager lang tid, og derfor kan opbygningen af den nye mast trække ud.
“Vi forventer ikke, at der kommer byggetilladelse før til marts næste år,” siger Tom Lehn-Christiansen.

Den gamle mast i Tranbjerg er lige blevet pillet ned i sidste uge. Det betyder, at mange borgere oplever dårlig dækning på deres mobiltelefoner.

Den gamle mast i Tranbjerg er lige blevet pillet ned i sidste uge. Det betyder, at mange borgere oplever dårlig dækning på deres mobiltelefoner.

Støj på linjen

Han fortæller, at en mast ikke må stå for tæt på en eksisterende, for så bliver der støj mellem dem.
“Det er et stort puslespil at få den optimale dækning og placering,” siger pressechefen.
Fællesrådet har i sit høringssvar foreslået kommunen alternative placeringsmuligheder for masten blandt andet det tidligere rensningsanlæg og ved busholdepladsen, fortæller Jørgen Halle. Hos Telenor har man været i dialog med fjernvarmeværket for en placering i den eksisterende skorsten, men det takkede bestyrelsen nej til, og det er ærgerligt, mener pressechefen.
“Hvis vi kunne få lov til at brude den eksisterende skorsten, kunne vi skabe god dækning uden at bygge en ny mast, så skorstenen ville være den optimale løsning for både os go de borgere, som er kede af den nye masts placering,” siger han.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på en midlertidig løsning for en mast i området, da den gamle mast er blevet pillet ned, og derfor er der mange af Tranbjergs borgere, der oplever dårlig mobildækning.
Det er dog endnu ikke på plads, hvor og hvornår en midlertidig mast kan blive opstillet, oplyser pressechefen.

Publiceret 26 November 2014 16:00