Teknik- og miljørådmand Kristian Würtz (S) (th) i snak med Steen Stavnsbo (K), der sidder i Aarhus Byråd og er medlem af teknisk udvalg, under busturen, hvor der blandt andet blev set på vindmøller ved Mejlby.

Teknik- og miljørådmand Kristian Würtz (S) (th) i snak med Steen Stavnsbo (K), der sidder i Aarhus Byråd og er medlem af teknisk udvalg, under busturen, hvor der blandt andet blev set på vindmøller ved Mejlby.

Ny vindmølle-plads skal findes i Aarhus

Rådmand opfordrer virksomheder og lokale til at engagere sig i vindmølleprojekter, der skal sikre CO2-neutralitet i 2030

Af
Louise Nyvang Burmeister

CO2-neutralitet i 2030 er stadig målet for Aarhus Kommune, selvom man for øjeblikket kun har løsningen for halvdelen af reduktionen.
“Vi har 16 år til at finde ud af, hvordan vi klarer den anden halvdel,” siger teknik- og miljørådmand Kristian Würtz (S).
Det handler om at reducere trafikkens udledning af CO2, om at sikre grøn forsyning af el og fjernvarme, om at plante skove og om at involvere borgerne.
Det første imødekommer man blandt andet ved at etablere en letbane.
El- og fjernvarmeforsyningen forgrønner man ved at omlægge Studstrupværket til at fyre med træpiller og bygge nyt anlæg i Lisbjerg. Derudover skal en større del af forbruget fremover komme fra vedvarende energi.
“Det er vigtigt, at en større del af vores energi i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder. Vi skal opstille en vis kapacitet, men hvad potentialet er i Aarhus, er for tidligt at sige,” mener Kristian Würtz.
I sidste uge var rådmanden og teknisk udvalg på en bustur, hvor forskellige netværk holdt oplæg, og mulige placeringer af fremtidige vindmølleparker blev fremvist.
Teknisk udvalg så blandt andet på eksisterende vindmøller ved Mejlby, som kunne udvides, og nye mulige placeringer ved Trige og ved Kasted.
“Det bekræftede mig i, at der er muligheder i Aarhus Kommune. Men det kræver mere end en eftermiddagstur at finde ud af hvor. Der ligger et stort stykke arbejde foran os,” siger rådmanden.

Efterlyser et klarere mål

En mulig placering kunne være på Niels Aage Arves grund nord for Mejlby.
Han har for et halvt år siden ansøgt kommunen om at få dele af sin grund godkendt til etablering af vindmøller.
“Jeg har først udsigt til at få en afklaring på, om min grund er egnet i 2017. Derefter går der nok yderligere tre-fire år. Jeg undrer mig over, at det skal tage så lang tid. Til den tid er jeg jo en gammel mand,” siger Niels Aage Arve, der var med i de netværksgrupper, der på busturen fremlagde deres resultater til teknisk udvalg.
“Når man nu har meldt et mål ud om, at man vil være CO2-neutral i 2030, så synes jeg, at man i højere grad skal stå ved det. Man må tage udfordringen op og erkende, at man kommer til at genere nogen,” siger Niels Aage Arve.
En melding, som Kristian Würtz nikker genkendende til.
“Det er uden tvivl vigtigt at melde klart ud. Vi har gennemført første etape ved at få input fra netværkene og vil nu diskutere det grundigt i byrådet, for vi er slet ikke færdige med de politiske overvejelser. Jeg synes, der skal bred politisk opbakning til, så vi står samlet bag en klarere melding til borgerne i 2015,” siger rådmanden.
Han understreger, at man også er afhængig af en privat investor. Og så håber han, at lokalområdet også kan se en fordel.
“Jeg er pessimistisk med hensyn til store globale aftaler for klimaet. Det, der driver værket er de lokale samarbejder. Lige nu er de fodaftryk, vi sætter i klimaet, ikke bæredygtige, men det skal vi arbejde for, at de bliver. Der hvor man får en ulempe, vil jeg arbejde for, at man også får en gevinst. Enten i form af et medejerskab eller en anden form for fordel,” siger rådmanden.
Hvornår kommer der flere vindmøller i Aarhus?
“Det tør jeg ikke sige. I den her byrådsperiode vil vi lave en plan, men en realisering ligger meget længere ude i fremtiden,” siger Kristian Würtz.
Er den tætbefolkede Aarhus Kommune overhovedet egnet til vindmøller?
“Jeg tror, da bestemt, at vi om tyve år vil se langt flere vindmøller i tyndere befolkede kommuner end Aarhus, men jeg synes også, at vi skal løfte vores del,” siger Kristian Würtz.

Publiceret 14 November 2014 12:00