Budget:

Billigere at komme af med affald i 2015

Med virkning fra 1. januar 2015 nedsætter AffaldVarme Aarhus affaldstaksterne for private kunder.

Af
Louise Nyvang Burmeister

I 2015 bliver det billigere at komme af med sit affald som privatkunde i Aarhus Kommune.
Fra 1. januar nedsætter Affaldvarme Aarhus taksterne for private kunder.
En privatkunde i villa kan se frem til en årlig nedsættelse på 135 kroner, mens en kunde, der bor i lejlighed, kan se frem til en nedsættelse på 57 kroner om året.
Nedsættelsen skyldes blandt andet, at aarhusianerne er blevet bedre til at sortere og genanvende affald.
”Aarhusianerne er flittige brugere af Aarhus Kommunes genbrugsordninger - især genbrugsstationerne. Når de bakker op om ordningerne, får de lavere takster,” siger rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (S) og supplerer:
"Det giver os et solidt grundlag for at drøfte en ny affaldsplan senere på året. Jeg forventer at fremlægge forslag til en række nye initiativer med en klar miljømæssig effekt.”
Taksterne er vedtaget af Aarhus Byråd som en del af budgettet for 2015.
 

Renovationsgebyr

Husstande betaler et årligt renovationsgebyr, der er sat sammen af en takst for boligbidrag, for indsamling og for behandling af affald.

I 2015 venter der alle private husholdninger et lavere gebyr, fordi boligbidraget nedsættes markant.

Boligbidraget bruges bl.a. til at drive genbrugsstationer, og når bidraget kan nedsættes, skyldes det affaldskundernes gode sortering til genbrug på genbrugsstationerne og genbrugsstationernes store salg af affald til genbrug.

Publiceret 10 October 2014 15:00