Stop forringelserne af bostøtten

- Verne Pedersen, kredsformand, Socialpædagogerne Østjylland - Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Mange borgere, der har en sindslidelse eller et handicap, får socialpædagogisk støtte til at klare hverdagen i deres egen bolig – herunder hjælp til at strukturere dagen, hjælp til at håndtere deres sociale liv, samt hjælp til indkøb, rengøring, medicinhåndtering, betaling af regninger og så videre. Det kaldes bostøtte og kan medvirke til, at nogle kan begynde eller fastholde studie eller job.
Desværre er bostøtten i Aarhus Kommune blevet udvandet de seneste mange år. Det skyldes, at flere får behov for hjælp, uden at pengene er fulgt med. Siden 2010 er antallet af borgere, der modtager bostøtte, steget med 500, så knap 2000 i dag modtager bostøtte. Og tallet ventes at stige yderligere i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at vi bliver flere indbyggere i kommunen, at flere får diagnosticeret for eksempel ADHD, og at levealderen heldigvis er stigende, også for mennesker med et handicap.
Men beklageligvis er de afsatte midler til bostøtten i samme periode ikke fulgt med. Det betyder, at den enkelte borger, der har behov for bostøtte, må klare sig med mindre. Der er borgere, der har oplevet, at bostøtten er reduceret fra fire timer til halvanden time ugentligt. Nogle borgere må affinde sig med blot en halv time ugentligt.
Hvis udviklingen fortsætter, ender vi med en bostøtte, der er så skrabet, at den er tæt på at være meningsløs. Det vil være helt urimeligt og uforsvarligt over for dem, der har brug for hjælp. Og det vil blive dyrt for samfundet, fordi bostøtten kan forebygge, at problemerne hos den enkelte borger vokser sig så store, at det ender med sygehusindlæggelser eller mere omfattende og langt dyrere, sociale tilbud.
Derfor sender vi en fælles appel til byrådet: Prioritér bostøtten, når næste års budget skal forhandles på plads i de kommende dage. Som minimum bør bostøtten fastholdes på 2013-niveau, hvilket også er ambitionen i en budgetindstilling fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er økonomisk overkommeligt og bør kunne finde bred, politisk velvilje.

Publiceret 12 September 2014 17:00