Krusedullen stilles i uvant hovedrolle

Ny udstilling, der udfordrer vores syn på sprog, stiller blandt andet skarpt på tilsyneladende intetsigende cirkelformede streger

Af
Louise Nyvang Burmeister

Kringlede, bugtede streger udskåret i træ. Godt over to en halv meter højt og lige så bredt.
Papirets ellers ofte oversete kruseduller i hjørner eller i marginer har fået en langt mere fremtrædende plads og ikke mindst et langt større format i ny udstilling på Kunsthal Aarhus.
Kunstneren bag er Sif Ankergård, og hun mener, at vi skal huske at kigge nærmere på krusedullens sprog.
"Der er meget mere værdi i krusedullen, end vi umiddelbart opfatter. Der ligger spor af de tanker, der er tænkt. Spor som ikke er direkte forståelige. Men det kunne være fint, hvis man lige stopper op, og ser på dem en ekstra gang," siger Sif Ankergård, der er i gang med en kandidatuddannelse på Kunst- og Designhøjskolen i Bergen.
Udstillingen på Kunsthal Aarhus er hendes første kuraterede udstilling, og hun glæder sig meget over at være udvalgt.
"Det er meget stort og dejligt at være tilbage i Danmark. Jeg læder mig til at vise, hvad jeg har lært gennem min uddannelse," siger den 30-årige kunstner, der udover krusedulle-skulpturen også har forfattet et essay om teorier bag, hvordan udformningen af håndskrift og tegn kan afkodes.

Utraditionel idé

Sif Ankergård er udvalgt på grund af hendes noget utraditionelle tilgang til sproget, som er rammen for fælles udstillingen på Kunsthal Aarhus, fortæller den ene af udstillingens to kuratorer, svenske Fatima Hellberg.
"Vi blev meget fascineret af hendes undersøgelse af krusedullen. Den eksisterede jo helt tilbage i middelalderen og går på tværs af kulturer og tider. I stedet for at se den som nonsens, begyndte hun at stille spørgsmål. Det var en måde at se på sproget på, som manglede i de andre værker på udstillingen," siger Fatima Hellberg, der til daglig bor og arbejder i London.
Fælles for de i alt ni deltagende kunstnere er et ønske om at skubbe til grænserne for, hvad vi opfatter som sprog.
"Sproget er en struktur og et materiale, som regulerer os og guider os til en bestemt opfattelse af verden. Men vi kender alle følelsen af at mangle ord, af at en oplevelse overgår vores evne til at formidle den via ord. Flere af værkerne sætter spørgsmålstegn ved, om vi egentlig virkelig kan nytænke og udvikle os, hvis vi ikke ændrer vores kommunikationsform," fortæller Fatima Hellberg.
Udstillingen kan ses frem til og med d. 3. august.

Fokus på sproget

Udstillingen ”Nervous systems - languages of wonder & denial” består af nye og eksisterende værker af ni kunstnere, performere, musikere og forfattere.
På Kunsthal Aarhus, J.M. Mørksgade 13, 8000 Aarhus C.

Publiceret 01 July 2014 16:00