Aarhus Letbane kæmper med en budgetoverskridelse på mindst 400 millioner kroner

Aarhus Letbane kæmper med en budgetoverskridelse på mindst 400 millioner kroner

Aarhus erkender letbaneproblemer

Rådmand Kristian Würtz (S) bekræfter budgetoverskridelser

Af
Af Hans Larsen

“Aarhus Letbane er underfinansieret og kæmper med en alvorlig budgetoverskridelse.”
Det siger Aarhus' rådmand for teknik- og miljø, Kristian Würtz (S), som dermed for første gang indrømmer, at der er økonomiske problemer med det 2,4 milliarder kroner dyre letbaneprojekt i Østjylland.
For en uge siden ville Kristian Würtz ikke tale om en budgetoverskridelse, da der fortsat forhandles om Transportpakken, som blandt andet omfatter leverancen af letbanetog, skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner.
Men nu viser et notat fra Teknisk Forvaltning, som Lokalavisen er i besiddelse af, at forhandlingerne er ved at være i mål, samt at der fortsat er en budgetoverskridelse på mindst 400 millioner kroner.
“Jeg har ikke været ude at sige, at der er en overskridelse på X-antal kroner. Det skyldes, at vi ikke ved, hvor vi lander med Transportpakken. Men der bliver tale om en overskridelse, som er en alvorlig udfordring,” siger Kristian Würtz.
Overskridelsen drejer sig om merudgifter til bygherreorganisation, projektering, tilsyn og myndighedsbehandling for 221 millioner kroner. Derudover er der udgifter til særlige strømforhold på 64 millioner kroner. Endelig er der et underskud på 100 millioner kroner, som skyldes en uklar formulering om den metode, man bruger til at indeksregulere budgettet.
I notatet kalder embedsmændene det klare forringelser, hvis Grenaabanen eller Odderbanen tages ud af letbanesystemet, da det vil have konsekvenser for det samlede kollektive trafiksystem og gå ud over passagertallet.
Det kan heller ikke anbefales, at letbanen bliver enkeltsporet i Lisbjerg og Lystrup, da der skal bygges en helt ny bydel i det nordlige Aarhus med 35.000 nye indbyggere og 25.000 arbejdspladser.
“Vi står med en fælles udfordring, som vi skal løse i ejerkredsen med den tilgang, at vi skal sikre, at den kollektive trafik får det løft, som det hele tiden har været meningen,” siger Kristian Wurtz.
Transportminister Magnus Heunicke (S) vil endnu ikke svare på, om staten vil skyde flere penge i Aarhus Letbane.
“Det er meget beklageligt, at projektet tegner til at blive væsentligt dyrere end budgetteret. Jeg vil dog ikke gå ind i det konkrete tal. Vi har igangsat en proces, og har en tæt dialog med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om, hvordan projektet kan tilpasses. Målet er at få projektet tilbage på sporet, så målsætningen om en markant styrkelse af den kollektive i Aarhus og regionen kan indfries,” siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar.

null

Publiceret 09 May 2014 09:30