Rådmand Kristian Würtz ønsker ikke at diskutere, om der skal ske besparelser på letbaneprojektet.

Rådmand Kristian Würtz ønsker ikke at diskutere, om der skal ske besparelser på letbaneprojektet.

Rådmand:

En letbane koster altså penge

Budgetoverskridelse på en halv milliard og dårlig samfundsøkonomi. Kristian Würtz svarer på kritik af letbaneprojektet

Af
Af Hans Larsen

Aarhus Letbanes budget for Transportpakken, som blandt andet omfatter leverancen af letbanetog, skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner, er overskredet med en halv milliard kroner.
Det har transportminister Magnus Heunicke (S) fortalt trafikpolitikerne på Christiansborg. Men i Aarhus må lokalpolitikerne ikke vide noget. For ifølge rådmand for teknik og miljø, Kristian Würtz, kan man ikke tale om en budgetoverskridelse, så længe der forhandles om Transportpakken.
“Der er en udbudsproces, som vi ikke kender resultatet af,” siger Kristian Würtz.
Men hvorfor giver I ikke en orientering med samme forbehold som transportministeren har givet?
“Nu kender jeg ikke ordlyden af den orientering, og derfor kan jeg heller ikke udtale mig om den.”
Hvor meget mener du, at letbanens budget er skredet med?
“Lige nu kører der en udbudsproces, og så er der ikke nogen overskridelse. Jeg er optaget af, at vi kan levere den forbedring af den kollektive trafik i Østjylland, som vi ønsker.”
Hvis det viser sig, at der er en budgetoverskridelse på en halv milliard, vil du så finde pengene, eller vil du barbere projektet?
“Jeg mener ikke, vi skal ind i den diskussion nu. Jeg er interesseret i at løse trængselsproblemerne i den aarhusianske trafik og i at få det her projekt op at køre.”
Men ifølge beregningerne er letbanen en dårlig samfundsøkonomisk forretning, som kun vil reducere 1,1 millioner bilture med 4.500. Er letbanen ikke for dyr og dårlig til at løse trængselsproblemerne på vejene?
“Overhovedet ikke. Jeg mener, at det er meget konservative vurderinger, som ligger til grund for den analyse, du peger på. I Bergen, hvor man for få år siden åbnede en letbane, er der kommet en stor passagervækst.”
“Vi skal heller ikke kun se på den trafik, der er i dag. Aarhus er i vækst. Sidste år blev vi 5.000 flere aarhusianere, og Aarhus bliver ved med at vokse. Derfor skal vi sørge for, at vi har en kollektiv trafik, som kan tage den vækst.”
Er det slet ikke et problem, at de samfundsøkonomiske beregninger viser, at letbanen er økonomisk urentabel?
“Nej, infrastruktur som en letbane koster penge. Og med de trængselsproblemer, der er, kan alle se behovet for at investere mere. Det er også min opfattelse, at der er opbakning til det i Østjylland.”
“Der er også en byudviklingsstrategi, som går ud på, at nye bolig- og erhvervsområder skal betjenes med kollektiv trafik. Østjylland vil forandre sig meget i de kommende 20 til 30 år, og hvis ikke vi investerer i infrastruktur nu, kommer regionen ikke til at hænge ordentlig sammen,” siger Kristian Würtz”
Han peger også på, at blandt letbaneprojekterne i Ring 3 i Storkøbenhavn, Odense og Aarhus, er det letbanen i Aarhus, der samfundsøkonomisk hænger bedst sammen.
“Så derfor er der ingen som helst grund til bekymring.”

null

Publiceret 03 May 2014 16:00