Aarhus Letbane er ikke samfundsøkonomisk en god forretning, viser beregninger.

Aarhus Letbane er ikke samfundsøkonomisk en god forretning, viser beregninger.

Aarhus Letbane er for dyr og dårlig

Kun få bilister vil stille bilen og tage med letbanen i Aarhus

Af
Af Hans Larsen

Det er langt fra nogen god forretning at bygge Aarhus Letbane.
I forhold til anlægsprisen på 2,4 milliarder kroner bliver de trafikale gevinster i form af nye passagerer og rejsetidsgevinster så beskedne, at projektet ikke er samfundsøkonomisk rentabelt.
“Det er ikke nogen særlig god investering. Man får ikke en særlig god samfundsøkonomisk forrentning ud af den, og det taler for, at man skal overveje at droppe projektet,” siger professor i transportøkonomi, Mogens Fosgerau, fra Danmarks Tekniske Universitet.
Ifølge beregninger, som Lokalavisen.dk har fået indblik i, vil de i alt 1,1 millioner bilture i Aarhus årligt kun blive reduceret med 4.500 ture, når letbanen åbner i 2017. Og ud af de i alt 533.200 timer, som bilisterne til sammen bruger på at køre i bil dagligt, vil der kun blive sparet 1.000 timer.
Det er stærkt medvirkende til, at letbanen giver et mindre samfundsøkonomisk afkast på 1,7 procent. Normalt stiller Finansministeriet krav om, at et trafikprojekt skal give et afkast på mindst fire procent for at være økonomisk bæredygtigt.

Busser og biler

Formanden for det østjyske Letbaneråd, regionsrådsformand Bent Hansen (S), erkender, at beregningerne ikke er gunstige for letbanen.
“Umiddelbart kunne det godt se ud til, at det ville være bedre at investere i busser og biler, men Aarhus har ikke kapacitet til at rumme den stigende vejtrafik i fremtiden, og derfor skal vi have en letbane,” siger Bent Hansen.
Så du mener ikke, at man er på vej til at spilde skatteborgernes penge?
“Nej, bestemt ikke. Man er på vej til at sikre en løsning, som man om 30 år vil kvittere for og sige, hvor var det godt at vi fik etableret det her,” siger Bent Hansen, der peger på, at letbanen også vil give nogle miljømæssige forbedringer.
Formanden for teknisk udvalg i Aarhus, Camilla Fabricius (S) siger, at når man taler om, hvorvidt letbanen er en god eller dårlig forretning, er det også nødvendigt at tilføje, hvad man politisk vil med byen.
“For mig er det ikke så centralt, at letbanen er økonomisk bæredygtig. For mig handler det også om, at man ud fra ideologiske grunde mener, at kollektiv trafik er en god investering,” siger Camilla Fabricius.
Venstres politiske ordfører Gert Bjerregaard forventer, at endnu flere bilister end beregnet vil skifte til letbanen, når den først er åbnet.
“Men når det er sagt, bekræfter beregningerne mig i, at vi skal investere mere i vejtrafikken,” siger han.

null

Publiceret 01 May 2014 13:43