Anlægschef i Aarhus Letbane I/S, Jørgen Hansen er klar til indlede byggeriet på havnen.

Anlægschef i Aarhus Letbane I/S, Jørgen Hansen er klar til indlede byggeriet på havnen.

Letbanebyggeri i centrum af Aarhus

Aarhus Nærbane lukker mellem Skolebakken og Aarhus H under banebyggeri

Af
Af Hans Larsen

Selv om Aarhus Letbane er ramt af en budgetoverskridelse på anslået en halv milliard kroner, går den første etape af byggeriet i Aarhus centrum i gang som planlagt.
Fra 3. maj til 17.oktober arbejder anlægsmaskinerne inde på havnen, hvor der i denne deletape skal bygges letbane på strækningen mellem Mindet og Toldboden.

Passagerer skal med bus

Under byggeriet er Aarhus Nærbane lukket på anlægsstrækningen, og Grenaabanen får midlertidig endestation på Skolebakken. Passagerer til og fra Aarhus H skal enten spadsere det sidste/første stykke af vejen eller benytte buslinjerne 33 eller 100.
“Det er ikke det største delprojekt på letbanen, men det er første gang, at arbejdet rykker ind til byen, siger anlægschef Jørgen Hansen og tilføjer, at letbanen fra Mindet skal føres gennem Dokk1 og frem til Toldboden.
Letbanen skal forberedes til to spor gennem havnen, men det er kun betonkassen til spor nummer to, der bygges nu, ligesom begge spor forberedes til elektrificering på et senere tidspunkt. Spor et er det nuværende nærbanespor, og spor to bygges i 2016.
“Den gamle banebro over Aarhus Å er hverken bred nok eller stærk nok til at kunne bære to spor. Derfor bygger vi en ny og 11 meter bred og 30 meter lang bro som skal kunne klare, at det også i fremtiden bliver muligt at køre godstog til og fra Grenaa,” siger Jørgen Hansen.
Under brobyggeri er Mindet spærret for almindelig trafik, mens anlægget kun har begrænsede konsekvenser for trafikken på Kystvejen. Her kan bilister tværtimod se frem til, at der ikke vil holde biler og spærre for trafikken foran bommene til nærbanen.
Når letbanen åbner, efter planen i 2017, vil der ikke være et hegn mellem Kystvejen og sporene. Aarhus Kommune har nemlig en vision om en åben havneplads, som forbinder by og vand med fri bevægelighed for fodgængere og bilister.

null

Publiceret 29 April 2014 15:45