Bagest fra venstre: Bassel Aziz, Fhaad Hussain, Sara Jørgensen og Baraa Qadoura fra 8.C på Holme Skole er glade for det nye ungemiljø i kælderen. Det giver sammenhold og gør, at de har lyst til at spise sammen i frikvartererne.

Bagest fra venstre: Bassel Aziz, Fhaad Hussain, Sara Jørgensen og Baraa Qadoura fra 8.C på Holme Skole er glade for det nye ungemiljø i kælderen. Det giver sammenhold og gør, at de har lyst til at spise sammen i frikvartererne.

Et stykke teenage-USA på Holme Skole

Der er blevet investeret 1,2 millioner kroner i et nyt område kun for udskolings-eleverne

Af
Camilla Olesen

Forestil dig en scene fra high school-gangen i tv-serien Beverly Hills 90210.
Placer det så i en kælder på Holme Skole, så har du omtrent det nye miljø, der er lavet for udskolingseleverne.
“Vi har lavet det, fordi der manglede sådan et sted til de store elever. Kantinen på skolen er lille, og de store synes ikke, det er rart at hænge ud med de små,” siger Klaus Juul Sørensen, administrativ leder og fortsætter:
“Derudover havde vi også et ønske om at stoppe sukkercaravanen til butikkerne i området. Det krævede, at vi havde et andet tilbud til de unge, og at de kunne få deres eget miljø.”
Det har de så fået - med sofaer, egen kantine, caféborde, fjernsyn og med mulighed for at høre deres egen musik, og inden længe kommer der skabe med lås på - i ægte Beverly Hills 90210-stil.
De nye omgivelser bliver brugt både til hygge og til gruppearbejde.
“Hver klasse har på skift ansvaret for at rydde op. Det er med til at gøre dem ansvarlige,” siger Kirsten Houe, der er udskolingskoordinator.

Stor glæde blandt eleverne

Hos eleverne i udskolingen har det nye område betydet, at de ikke længere sidder i klasseværelserne og spiser froskost.
De samles og hygger sig på tværs.
“Det er mega fedt. Før var der kedeligt hernede. Der er mere plads til, at vi kan være sammen nu, og det er mega nice,” siger 14-årige Baraa Qadoura, der går i 8.C, og den 14-årige klassekammerat Bassel Aziz supplerer:
“Det er dejligt, at det er de ældste elever, og at vi kan snakke, om det vi vil.”
Han fortæller, at eleverne også bruger det efter skole til lektier. De to knægte er sammen med klassekammeraterne Sara Jørgensen på 15 år og Fhaad Hussain på 14 enige om, at det nye miljø har gjort, at det er sjovere at være i skole.
Og lige præcis den pointe er vigtig. I hvert fald hvis man spørger Ditte Winther-Lindqvist, der er lektor i Udviklingspsykologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik under Aarhus Universitet:
“Når man har den alder, er det vigtigt at have et identifikationsrum i form af fysiske rammer. Det er vigtigt, at man kan se sammenhængen mellem det at være ung og gå i skole. Det skal ikke forbindes med barnelivet at gå i udskolingen,” siger hun.

null

Publiceret 29 January 2014 16:00