Skoleleder på Møllevangsskolen Majbritt Jensen (tv) med personalet i Sproghuset: Lise Thygesen (øverst tv), Lone Thielke (nederst tv), Mette Vistisen, Tine Pilegaard Juul, Else Marie Pilgaard og Lis Maja Bach.

Skoleleder på Møllevangsskolen Majbritt Jensen (tv) med personalet i Sproghuset: Lise Thygesen (øverst tv), Lone Thielke (nederst tv), Mette Vistisen, Tine Pilegaard Juul, Else Marie Pilgaard og Lis Maja Bach.

Sprog-hjælp er nu samlet i Aarhus Vest

Et nyt kompetencecenter for Aarhus’ børns sprog og kommunikation er stablet på benene

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I fremtiden skal de Aarhus-børn, som har særlige vanskeligheder med sproget i den ene eller anden form, til Aarhus V for at få ekstra hjælp i et nyt tiltag.
Det nye initiativs navn er Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation, og det hører under Møllevangskolen.
Med kompetencecentret bliver al den specialiserede viden på området samlet under et, og det har visse fordele.
“Vi får mulighed for noget faglig sparring på tværs. Vi får simpelthen chancen for udveksling og udvikling,” siger Møllevangskolens skoleleder, Majbritt Jensen.

Endnu mere viden

At kompetencecentret er blevet placeret under Møllevangskolen skyldes, at skolen i mange år har haft specialklasser for børn med høretab og dermed ligger inde med en hel del viden.
Nu er der så kommet endnu mere specialiseret viden til i form af nye medarbejdere fra tidligere tilbud i kommunen og regionen.

Sproghuset er skudt op

På selve skolen vil der fortsat være aktiviteter i form af specialklasserne fra 0.-10. klasse og et såkaldt “sprogbad”, som er et intensivt kursusforløb for elever i normalundervisningen. Derudover er Sproghuset dukket op, hvor der tidligere var SFO på Spættevej i Aarhus V.
Sproghuset er for børnehavebørn med særlige sprogvanskeligheder. Børnene vil, efter det er forsøgt at iværksætte initiativer lokalt, som ikke har været tilstrækkelige, blive fragtet i taxa til og fra Sproghuset to gange om ugen i et halvt år.
Fire talehørekonsulenter, en psykolog og en fysioterapeut tager godt i mod dem og deler dem ind i små grupper på 5-7 personer.
“Børnene bliver inddelt efter, hvilke vanskeligheder de har, og så leges læringen ind,” fortæller talehørekonsulent Mette Vistisen.
“Det virker, fordi det er meget intensivt i de små grupper, hvor der hele tiden er to talehørekonsulenter tilknyttet plus en psykolog eller fysioterapeut alt efter behovet. Dermed er hvert barn inddraget i alt, og det hele er badet i sprog,” fortæller Sproghusets fysioterapeut Else Marie Pilgaard.
Og det er bare med at komme i gang med at arbejde med de mindstes sprog, fortæller psykolog i Sproghuset, Lone Thielke:
“Sproget påvirker ofte hele barnets udvikling, selvværdet og den sociale adfærd, så jo tidligere, der tages fat, jo bedre.”
I alt 175 børn og unge skal igennem kompetencecentret på et år.

null

Publiceret 28 January 2014 16:00