Rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, har lagt en plan for, hvordan hun mener de ekstra penge til ældreområdet skal fordeles.

Rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, har lagt en plan for, hvordan hun mener de ekstra penge til ældreområdet skal fordeles.

Ældre Sagen og rådmand i fælles front

Der er sendt en ansøgning på 44,1 millioner kroner for at få del i den ekstra milliard, som regeringen har afsat til ældreområdet

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

”Rådmanden for Sundhed og Omsorg har lagt en plan for, hvordan hun mener de ekstra penge til ældreområdet skal fordeles, og den plan bakker vi 100 procent op.”
Sådan siger formand for Ældre Sagen i Aarhus, Tove Jørvang, om den ansøgning på 44,1 millioner kroner som rådmand Jette Skive (DF) sender af sted for at få del i den ekstra milliard som regeringen har afsat til ældreområdet.
”Der er rigtig mange, som gerne vil have del i de penge, og sidst da Dansk Folkeparti fik afsat halv milliard til de ældre, gik pengene til alle mulige andre formål. Denne gang har statsministeren sagt, at pen-gene skal gå direkte til de ældre, og jeg nægter at tro på, at en socialdemokratisk borgmester vil gå imod sin egen partiformand i den her sag,” siger rådmand Jette Skive.
 

Mulighed for at bygge ældreområdet op

I den indstilling, som Jette Skive mandag sendte af sted til Aarhus Byråd, gør hun klart, hvordan hun vil bruge de 44,1 millioner, som Aarhus Kommune forventer at få bevilliget som en del af udmøntningsaftalen med KL.
Ifølge rådmandens plan skal pengene gå til: Støtte til mere aften- og hverdagsliv i plejeboligerne. Indsats mod ensomhed og isolation, bedre rengøring i hjemmene, flere sygeplejersker i hjemmeplejen og fore-byggelse af ensomhed og isolation blandt enlige og udsatte ældre.
”Ensomhed og isolation er et af de områder, hvor vi skal sætte meget mere ind ved at lave en forebyggende indsats. Det kan for eksempel være gennem flere sociale aktiviteter på lokalcentrene, og til mere personale, så vi bedre kan imødekomme beboernes individuelle ønsker. Men vi skal ikke glemme, at ældreområdet er blevet voldsomt beskåret de seneste år. Med de 44 mio. har vi mulighed for at bygge lidt op igen, ” siger Jette Skive om planen.
Planen rummer også forslag til, at sikre gode overgange mellem hospital og hjemmepleje, der er en af rådmandens mærkesager. I et samarbejde med Ældre Sagen ønsker rådmanden desuden at lette de økonomisk og administrative byrder, der er, når ældre flytter fra egen bolig til plejehjem.
”Da aftalen blev indgået, sagde statsminister Helle Thorning, at det er helt uden for diskussion, hvad pengene skal gå til; nemlig ældreområdet og ældre borgere med behov for hjælp. Og det er lige præcis det, som rådmanden nu lægger op til i sin plan,” siger formand for Ældre Sagen i Aarhus, Tove Jørvang.

null

Publiceret 28 January 2014 15:00