Politikerne vil indføre kombineret udlejning i Langkærparken. Østjysk Bolig, som udlejer i Bispehaven, og Brabrand Boligforening, som udlejer i Gellerupparken, har begge kombineret udlejning, men de er uenige i effekten.

Politikerne vil indføre kombineret udlejning i Langkærparken. Østjysk Bolig, som udlejer i Bispehaven, og Brabrand Boligforening, som udlejer i Gellerupparken, har begge kombineret udlejning, men de er uenige i effekten.

Uenighed om særlige udlejnings-regler

Erfaringerne med kombineret udlejning er blandede fra Bispehaven og Gellerupparken

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I kølvandet af balladen med blandt andet stenkastende unge i Tilst diskuterer Aarhus' politikere nu, hvorvidt der skal indføres såkaldt kombineret udlejning i Langkærparken i Tilst.
Kombineret udlejning betyder, at ansøgere der i længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp og integrationsydelse ikke må tildeles en bolig i den pågældende afdeling. En nyere tilføjelse til loven giver endvidere mulighed for også at afvise ansøgere, der i længere tid har mod-taget førtidspension, dagpenge eller sygedagpenge.
Den særlig udlejningsform har de haft i Herredsvang og Bispehaven siden 2006 og Gellerup og Toveshøj siden 2007.
Her er erfaringerne delte i forhold til de positive gevinster, udlejningsformen giver.
“Det har jo naturligvis haft den virkning, at der ikke er flyttet nogen ind på overførselsindkomster, og det i sig selv er jo positivt,” fortæller Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig, som udlejer boligerne i Bispehaven.
Hvorfor er det positivt?
“Med mange på overførselsindkomster er der en risiko for, at vi ikke får huslejen ind - sker det, må vi jo i sidste ende sætte huslejen for alle op for at få dækket vores udgifter. Og det er jo noget skidt! På dette punkt har vi kunnet se en forskel - vi har næsten ikke nogen udsættelser længere, og det er altså flot med 864 lejemål,” siger Allan Søstrøm, som også fortæller, at det har haft en indflydelse på beboersammensætningen, i det andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er faldet.
I Østjysk Bolig har man været så tilfreds med kombineret udlejning, at man selv har appeleret til, at ordningen skulle fortsætte i Bispehaven.
“Kombineret udlejning fungerer uproblematisk i hverdagen, og vi har eksempelvis ikke oplevet lejeledighed på noget tidspunkt,” siger Søstrøm.

Ikke helt så begejstrede

I Brabrand Boligforening, som udlejer boligerne i Gellerupparken, er man ikke lige så begejstrede som i Østjysk Bolig.
“For omkring et år siden evaluerede alle dem, som havde noget med emnet at gøre, på kombineret udlejning, og alle var enige om, at det ikke havde den store effekt,” fortæller Jesper Pedersen, bestyrelsesformand i Brabrand Boligforening - han fortsætter:
“Bedringen i vores område tror vi ikke kommer på baggrund af kombineret udlejning. Det vigtigste er samspillet mellem boligorganisation, politi og kommune - derfor er det også vigtigt, at man husker på, at kombineret udlejning ikke kan stå alene.”

null

Publiceret 23 January 2014 12:00